Trafikministerens kommentarer til debatten om kendelse fra klagenævn om håndtering af udbud af togtrafik

15. oktober 2003

Klagenævnet for Udbuds kendelse har givet anledning til en række fejlagtige tolkninger i forskellige medier. På den baggrund ønsker trafikminister Flemming Hansen hermed at præcisere følgende:

-Det er lodret forkert, når Statsansattes Kartel mener, at det kan udledes af Klagenævnet for Udbuds kendelse, at Trafikministeriets afvisning af DSB’s tilbud skete på et forkert grundlag.

-Det er rigtigt, at Klagenævnet for Udbud har udtalt, at Trafikministeriet har handlet i strid med EU-rettens ligebehandlingsprincip og gennemsigtighedsprincip ved at have brugt et forkert ordvalg i et brev til DSB.

-Jeg kan oplyse, at det pågældende brev blev sendt for at bede DSB om nogle oplysninger vedrørende DSB’s tilbud, der var meget lavt; både i forhold til den betaling, som DSB hidtil havde modtaget, og i forhold til de øvrige tilbud. Trafikministeriet var i henhold til lov om jernbanevirksomhed forpligtet til at undersøge, om DSB’s tilbud indebar ulovlig statsstøtte. 

-Jeg vil gerne understrege, at klagenævnet ikke mener, at forholdet har haft betydning for sagens videre forløb.

-Det centrale er, at både klagenævnet og Rigsrevisionen, som i april 2002 lavede en meget grundig og offentlig tilgængelig undersøgelse af udbuddet, er enige om, at ministeriet var forpligtet til at undersøge DSB’s tilbud og indhente alle nødvendige oplysninger.

-Den rent formelle fejl, som klagenævnet mener, at Trafikministeriet har begået, har derfor på ingen måde haft konsekvenser hverken for de informationer, der blev indhentet, eller for beslutningen om i sidste ende at afvise DSB’s tilbud.

-Jeg skal minde om, at den vigtigste konklusion i Rigsrevisionens førnævnte undersøgelse er, ”at Trafikministeriet har haft et velunderbygget grundlag for sin beslutning om at afvise DSB’s tilbud”.

-Klagenævnet for Udbuds kendelse rokker ikke ved denne konklusion.