Gå til hovedindhold

Trafikministre enige om at fremme en fast forbindelse over Femern Bælt

Indhold

  Den danske trafikminister Flemming Hansen og trafikministeren i Schleswig-Holstein, Dr. Bernd Rohwer mødtes i dag i Kiel. På dagsordenen var en fast forbindelse over Femern Bælt. Desuden drøftede de grænseoverskridende jernbanetransport, sejladssikkerhed og fælles interesser i Østersø-området.

  De to minister understreger: -Etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt er en vigtig strategisk investering, som vil knytte Danmark og Nordtyskland tættere sammen. Forbindelsen vil gavne disse regioner og skabe nye muligheder for erhvervsudvikling og turisme.

  Og Flemming Hansen tilføjer: -En Femern Bælt forbindelse vil øge kvaliteten i transportsystemet - både hvad angår effektivitet og miljø. Investeringen vil styrke jernbanetrafikken, idet det bliver både billigere og hurtigere at transportere gods mellem Skandinavien og Kontinentet.

  I centrum for drøftelserne var de nødvendige investeringer i landanlæg.

  Flemming Hansen udtaler: -4,2 mia. kr. er reserveret til de nødvendige investeringer i jernbanen i den danske investeringsplan.

  Dr. Rohwer udtaler, at -forberedelsen af Femern Bælt landanlæg er med i udkastet til den nye tyske trafikinvesteringsplan. Den faste forbindelse og landanlæggene vil blive nogle af de vigtigste investeringer i Schleswig-Holstein.

  I den forbindelse siger Flemming Hansen og Dr. Rohwer, at -Rejsende mellem regionerne vil høste store gevinster ved etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. Desuden vil investeringerne i landanlæg komme de lokale pendlere og andre rejsende i begge regioner til gode.

  Ministrene talte om forskellige organisatoriske modeller – i særdeleshed en statsgaranti model. De afventer nu en rapport fra en dansk-tysk arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen er blevet bedt om at overveje en række nøglespørgsmål inden årets udgang, herunder hvordan projektet kan organiseres og finansieres inklusiv finansiel støtte fra EU.

  -Schleswig-Holstein spiller en vigtig rolle for projektets fremtid. Når arbejdsgruppen har præsenteret sin rapport, mødes den tyske forbundstrafikminister Manfred Stolpe og jeg for at tage stilling til de næste skridt. Vi vil bede Dr. Rohwer om at deltage i dette møde, siger trafikminister Flemming Hansen.

  Hverken den danske eller den tyske regering har endnu truffet endelig beslutning om Femern Bælt projektet.