Gå til hovedindhold

Udbudet af færgebetjeningen af Bornholm

Indhold

   

  Trafikministeren Flemming Hansen udtaler efter dagens møde i den politiske følgegruppe:

  -På vegne af hele følgegruppen kan jeg oplyse, at denne i dag har besluttet følgende:

  Det ligger helt fast:

  ·         at de økonomiske rammer og andre rammevilkår i aftalen ikke kan røres

  ·         at de to RoPax-færger skal sejle mellem Rønne og Køge

  ·         at det bliver gratis for børn op til 12 år at sejle med færgerne svarende til en takstnedsættelse på 4 mio. kr.

  ·         at godstaksterne nedsættes 30% svarende til 15 mio. kr.

  -Men inden for disse rammer får Regionsrådet og Kontaktrådet mulighed for, senest fredag den 21. februar 2003, at komme med et fælles forslag til en ændret anvendelse af de ca. 8 mio. kr., der hidtil har været afsat til takstnedsættelser for passagerer, således at disse midler helt eller delvist anvendes til et eller en kombination af følgende formål:

  ·         større antal kahytspladser på RoPax-færgerne

  ·         større antal afgange med hurtigfærgen på Rønne-Ystad

  -Jeg vil allerede i morgen sende et brev til Regionsrådet og Kontaktrådet med en kort beskrivelse af de nærmere tekniske og økonomiske rammer.