Udbudet af færgebetjeningen af Bornholm

05. februar 2003

 

Trafikministeren Flemming Hansen udtaler efter dagens møde i den politiske følgegruppe:

-På vegne af hele følgegruppen kan jeg oplyse, at denne i dag har besluttet følgende:

Det ligger helt fast:

·         at de økonomiske rammer og andre rammevilkår i aftalen ikke kan røres

·         at de to RoPax-færger skal sejle mellem Rønne og Køge

·         at det bliver gratis for børn op til 12 år at sejle med færgerne svarende til en takstnedsættelse på 4 mio. kr.

·         at godstaksterne nedsættes 30% svarende til 15 mio. kr.

-Men inden for disse rammer får Regionsrådet og Kontaktrådet mulighed for, senest fredag den 21. februar 2003, at komme med et fælles forslag til en ændret anvendelse af de ca. 8 mio. kr., der hidtil har været afsat til takstnedsættelser for passagerer, således at disse midler helt eller delvist anvendes til et eller en kombination af følgende formål:

·         større antal kahytspladser på RoPax-færgerne

·         større antal afgange med hurtigfærgen på Rønne-Ystad

-Jeg vil allerede i morgen sende et brev til Regionsrådet og Kontaktrådet med en kort beskrivelse af de nærmere tekniske og økonomiske rammer.