Gå til hovedindhold

Udbygning af Motorring 3 vedtaget: Regeringen sikrer bedre fremkommelighed omkring København

Indhold

  Folketinget har i dag, tirsdag den 27. maj 2003, vedtaget lov om udbygning af Motorring 3. Det betyder, at Vejdirektoratet i 2008 forventer at have udvidet den nuværende fire-sporede motorvej til seks spor på en ca. 16 km lang strækning mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen.

  Det er planen, at anlægsarbejdet kan gå i gang i 2005 - inden da skal udvidelsen detailprojekteres. Det betyder, at den endelige udformning af projektet vil blive fastlagt i løbet af 2004.

  Forude venter altså flere år med arbejde på en af hovedstadsområdets mest trafikerede motorveje, og de mange bilister der dagligt benytter Motorring 3 må forvente, at anlægsarbejdet vil påvirke trafikken, når arbejdet påbegyndes i 2005.

  Motorring 3 kommer radikalt til at skifte udseende i forbindelse med udvidelsen. Fra at være en relativt nedslidt motorvejsstrækning, vil den efter udvidelsen fremstå som en sikker, moderne bymotorvej med op til fire meter høje støjskærme og støttemure, der skærmer omgivelserne for støj fra trafikken.

  -Projektet bliver en balance mellem på den ene side at skabe bedre fremkommelighed i myldretiden og aflaste det øvrige vejnet i området. Samtidig vil der generelt ske en forbedring af støjforholdene for naboerne. Vejens naboer har gennem de seneste år måttet leve med stadigt stigende støj fra trafikken på Motorring 3. De har derfor et stort ønske om, at der sættes ind for at hjælpe dem, siger trafikminister Flemming Hansen.

  Motorring 3 er en af de vigtigste ringvejsforbindelser omkring København og er den eneste komplette ringforbindelse med motorvejsstandard. I gennemsnit passerer 80.000 køretøjer strækningen i løbet af et døgn, og bilister, der dagligt kører på Motorring 3, oplever ofte, at hastigheden i myldretiden ligger på 25-30 km/t.

  Gennemførelse af projektet kræver, at der afsættes midler til dette på de årlige finanslove, og bevillingen til Motorring 3 er allerede på Finansloven i år.