Gå til hovedindhold

Uddybning vedrørende privatisering af Post Danmark A/S

Indhold

  Dagbladet Børsen har d.d. en artikel, hvoraf det fremgår, at Post Danmark A/S er salgsklar i februar 2003. Det fremgår ligeledes af artiklen, at den mest oplagte køber til en aktiepost i Post Danmark A/S er Deutsche Post.

  Trafikminister Flemming Hansen vil gerne på baggrund af artiklen knytte et par opklarende ord til selve privatiseringsprocessen:

  -Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Trafikministeriet, Finansministeriet, Post Danmark A/S og statens finansielle rådgivere, som er i færd med at udarbejde en foranalyse vedrørende et aktiesalg i Post Danmark A/S. Trafikministeriet varetager formandskabet i arbejdsgruppen.

  -Foranalysen skal blandt andet indeholde en anbefaling af, efter hvilken metode et aktiesalg mest fordelagtigt kan ske og hvornår et salg i givet fald bør gennemføres. Foranalysen forventes færdig senest i februar 2003. Herefter vil der blive taget endelig stilling til den videre proces.

  -For så vidt angår selve salgsmetoden, er det derfor vigtigt at understrege, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til, hvorledes et salg af aktier i Post Danmark A/S  skal tilrettelægges, herunder hvem aktierne skal sælges til.

  -For så vidt angår tidspunktet, er der heller ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvornår et aktiesalg mest fordelagtigt kan ske.