Vedr. trafikaftalen om forbedringer af kapaciteten mellem København og Ringsted

22. december 2003

Berlingske Tidende har i dag i to artikler stillet spørgsmålstegn ved grundlaget for beslutningen i trafikaftalen om anvendelse af 800 mio. kr. til forbedring af kapaciteten mellem København og Ringsted.

I aftaleteksten er anført: ”Der iværksættes en række kapacitetsforbedrende tiltag på strækningen København-Ringsted inden for en ramme på 800 mio. kr., hvilket øger kapaciteten væsentligt svarende til yderligere 2 ekstra persontog svarende til en kapacitetsudvidelse på 14 pct. mellem København og Roskilde.”

Banestyrelsen, Trafikstyrelsen og Trafikministeriet er enige om, at det besluttede projekt har den angivne kapacitetsfremmende virkning. Der er imidlertid med forliget ikke taget stilling til hvorledes denne kapacitetsforbedring skal anvendes. Der foreligger 3 muligheder:

  • 2 ekstra passagertog eller
  • 1 ekstra godstog eller
  • forbedring af kvaliteten af trafikafviklingen

Mulighederne kan også kombineres. I forbindelse med projekteringsarbejdet – der skal afsluttes ved udgangen af 2005 - vil projektets effekt på alle muligheder blive analyseret og dokumenteret. Hvorledes den vundne kapacitetsforbedring så skal anvendes vil blive besluttet politisk som et led i den politiske opfølgning på trafikaftalen, og anvendelsen vil i øvrigt kunne ændres igennem årene afhængigt af de aktuelle behov.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler i forbindelse med Berlingske Tidendes artikler:

 

-Jeg er enig med partierne bag aftalen om, at der med investeringen i de mindre kapacitetsforbedrende foranstaltninger - som vi hele tiden har sagt – er tale om nogle spændende og gode investeringer, som vil kunne give 2 togkanaler ekstra i timen.

 

-Der er ikke, som i øvrigt også MF Martin Lidegård har udtalt, aftalt noget om, hvad denne ekstra kapacitet skal bruges til. Det vil vi politikere drøfte, når projekteringen er afsluttet ved udgangen af 2005.

 

-I første omgang er fokus rettet på at få udvidet kapaciteten på denne strækning, som er Danmarks travleste. Jeg vil selvfølgelig holde forligspartierne løbende orienteret i forbindelse med projekteringsarbejdet.

 

-Når det er sagt, så undrer det mig overordentligt meget, at Berlingske Tidende på et så løst grundlag sår tvivl om lødigheden af den aftale regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Artiklerne i dagens avis er stærkt misvisende, hvilket er meget beklageligt.