Gå til hovedindhold

Bedre sikkerhed i sovebusser

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen har i dag holdt møde med Danske Busvognmænd om sikkerhed i busserne.

  Trafikministeren orienterede om en række af de seneste overvejelser om forbedring af sikkerheden på busområdet. Overvejelserne omfatter bl.a. sikkerhedsadskillelse foran liggepladser i nyere sovebusser, anbringelse af en synlig fartmåler i busserne, som viser, om bussen kører for hurtigt, og krav om installering af et elektronisk stabilitetsprogram i helt nye busser, der reducerer risikoen for at en bus vælter.

  Endvidere præsenterede Danske Busvognmænd på mødet trafikministeren for den handlingsplan, som er udarbejdet sammen med Rejsebureauforeningen. Handlingsplanen indeholder følgende elementer:

  - Anvendelse af standardkontrakter, der sikrer en klar ansvarsfordeling mellem transportkøber, transportsælger og chauffør.

  - Bedre kørselsplanlægning, herunder et krav med minimum 10 timers planlagt ophold på bestemmelsesstedet.

  - Konsekvent overholdelse af køre- og hviletidsregler.

  I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Jeg er glad for, at Danske Busvognmænds indstilling til yderligere sikkerhedsinitiativer på busområdet  er meget positiv, og at dialogen med branchen er overordentlig konstruktiv.

  -Danske Busvognmænd og jeg deler den opfattelse, at fair konkurrence i branchen er sund og til gavn for kunderne. Danske Busvognmænd, Danmarks Rejsebureauforening har lige som jeg den opfattelse, at overtrædelse af reglerne bringer sikkerheden i fare, og at såvel myndigheder som branche må træffe kontante foranstaltninger, når enkelte i branchen søger at ”snyde på vægten”.

  -Som konservativ minister glæder det mig særligt, at erhvervet selv tager fat på et erkendt problem og løser det ved frivillige aftaler. Jeg har naturligvis en pligt og et ansvar til at tage initiativer, men jeg er samtidig overbevist om, at frivillige aftaler er den rigtige vej at gå.