Bedre skinner i sigte

25. februar 2004

I den aktuelle debat om genopretningen af skinnenettet har det bl.a. været anført, at der vil gå mange år, før kvaliteten af  skinnerne er forbedret.

I den forbindelse udtaler trafikminister Flemming Hansen:

-Debatten i dagspressen har efter min mening givet det indtryk, at en forbedring af skinnernes kvalitet ligger langt ude i fremtiden. Jeg har ikke lagt skjul på, at vi står overfor en stor opgave med at genoprette skinnenettet med det store efterslæb, jeg har overtaget fra den forrige regering. En forbedring af skinnenettet vil kunne opnås i løbet af en 10-årig periode. Det vil dog tage mindst dobbelt så lang tid, før skinnernes tilstand er optimal.

-Jeg vil dog gerne gøre det klart, at den af Atkins Rail anbefalede standard på skinnenettet intet har med sikkerhed at gøre - jeg har også bemærket, at Jernbanetilsynets direktør Flemming Lund heller ikke mener, at der er tale om et sikkerhedsmæssigt problem. Der er tale om en økonomisk anbefaling af, hvordan man som et langsigtet mål opnår den optimale ydeevne for infrastrukturen. Det er både Banestyrelsen, Jernbanetilsynet og uafhængige konsulenter enige i.

-Der er dog ingen tvivl om, at skinnernes kvalitet skal forbedres. I den forbindelse mener jeg, at trafikforliget fra efteråret 2003 og den omprioritering vi vedtog i 2002 fra takstnedsættelsesmidlerne til jernbanevedligehold, så absolut er noget, vi kan være tjent med i forhold til brugerne.

-Der er indgået en politisk aftale, som medfører forbedringer på jernbanenettet i den kommende 10-års periode. De strækninger, hvor behovet er størst, vil blive forbedret først. I perioden 2005-2009 iværksættes en særlig indsats for at forbedre togenes rettidighed, hvilket vil gøre det nemmere for DSB at levere en bedre regularitet til kunderne. Og fra 2010 indledes en egentlig genopretning.

­-Det er klart, at et efterslæb, der er akkumuleret over en årrække, ikke kan genoprettes fra den ene dag til den anden. Men med de foreliggende planer vil Banestyrelsen på kort sigt forny og vedligeholde jernbanenettet så meget, som kapaciteten overhovedet tillader.