Billigere over Storebælt

20. december 2004

195 kr. pr. tur. Det bliver snart prisen for at køre over Storebælt. Og når familierne kører frem og tilbage i samme weekend, vil det kun komme til at koste 155 kr. hver vej.

Regeringen har i dag besluttet at foreslå forligspartierne bag Storebæltsforbindelsen, at det skal være væsentlig billigere at køre over forbindelsen. Men det skal ske på en afbalanceret og økonomisk forsvarlig måde. Analyser har vist, at der er plads til at sænke taksterne for personbiler, campingvogne, pendlere og varebiler m.v. med godt 20 pct.

Derudover indføres en særlig rabat i weekenderne, der betyder, at det bliver næsten 40 pct. billigere end i dag.

Regeringen ønsker også at tilgodese erhvervslivet. Derfor sænkes priserne for lastbiler og busser med 10 pct. Der sker også en forbedring af  BroBizz erhvervsrabatten til personbiler fra 5 til 10 pct.

De nye priser fremgår af vedlagte tabel. Det ventes, at de vil træde i kraft omkring 1. marts 2005. Af tekniske grunde vil de nye rabatter først kunne træde i kraft omkring 1. maj 2005.

Det er endvidere regeringens opfattelse, at transporten med jernbane også skal tilgodeses, når der sker forbedringer for vejtrafikken. Derfor sænkes afgifterne for godstransporten med 10 pct. - det samme som taksterne for lastbiler.

De afgifter, som DSB betaler for at køre over Storebælt, sænkes med 20 pct., svarende til reduktionen af personbilstaksterne.

Endelig vil udgifterne til udskiftninger af jernbanetekniske anlæg m.v. på Storebæltsforbindelsen fremover blive betalt af A/S Storebælt. I dag skal Banedanmark afholde disse udgifter. Det betyder, at jernbanetransporten fremover ikke bliver belastet af sådanne omkostninger.

Med de nye tiltag vil der fortsat være en sund økonomi i Storebæltsforbindelsen, og tilbagebetalingen af gælden vil fortsætte. Det skønnes, at forbindelsen vil være tilbagebetalt 33 år efter åbningen. Det er 8 år senere end med de nuværende takster.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-De lavere takster på Storebæltsforbindelsen vil gøre det økonomisk mere overkommeligt for de danske familier at besøge hinanden. Jeg glæder mig i særlig grad over, at det nu bliver næsten 40 pct. billigere at tage på weekendbesøg mellem Vest- og Østdanmark. Jeg ved, at det længe har været et stort ønske i mange familier, at priserne på Storebælt sænkes.

-Jeg glæder mig også over takstnedsættelserne for erhvervslivet, der vil styrke vækstmulighederne ved at reducere virksomhedernes transportomkostninger på både vej og bane.

-Jeg er indstillet på at sikre fair betingelser for færgefarten således at trafikken på Kattegat og mellem Spodsbjerg og Tårs kan opretholdes.

-Ligeledes har det ligget regeringen på sinde, at jernbanetransporten tilgodeses mindst lige så meget som vejtransporten. Det er tilfældet med regeringens forslag.

-Med forslaget går vi til grænsen af, hvad der er økonomiske muligheder for at gennemføre af økonomiske lempelser ved transport over Storebælt. Det er derfor min forventning, at der vil være ro om taksterne i en rum tid fremover.

-Jeg vil nu indkalde forligspartierne til en drøftelse af regeringens forslag umiddelbart efter Nytår og forventer, at der vil være tilslutning til hovedlinierne i forslaget.

-Jeg vil endvidere indkalde de berørte færgerederier til en drøftelse af situationen. Det er vigtigt, at vi opretholder gode forbindelser for dem, der er afhængige af færgerne, så vi får samme trafik som i dag. Regeringen vil stå ved Storebæltsforligets færgegaranti og  fastholde den regionale balance.

 

Storebæltstaksterne efter regeringens forslag

Kr. inkl. moms

Takst 2005

Takst 2005

efter regeringens forslag

 

Ændring

Personbil

Personbil med anhænger

BroBizz Måned

 

Motorcykel

 

Varebil

- under 6 m

- under 6 m med anhænger

- over 6 m, under 2,7 m høj

- over 6 m, over 2,7 m høj

 

Lastbil under 10 m

Lastbil over 10  m

 

Bus under 10 m

Bus over 10 m

250

380

4.135

 

130

 

 

250

380

380

630

 

630

1000

 

630

1000

195

300

3.310

 

105

 

 

195

300

300

565

 

565

900

 

565

900

-22 %

-21 %

-20 %

 

-19 %

 

 

-22 %

-21 %

-21 %

-10 %

 

-10 %

-10 %

 

-10 %

-10 %

 

 

Prisen for en dagsbillet til personbiler, hvor der ydes en rabat på 20 %, bliver 310 kr. mod tidligere 400 kr. Prisen for en aftenbillet til personbiler med 40 % rabat bliver 235 kr. mod tidligere 300 kr.

Ifølge regeringens forslag indføres en weekendbillet til personbiler, hvor der ydes yderligere 20 % rabat. Prisen for en weekendbillet vil derfor blive 310 kr. tur/retur.