Gå til hovedindhold

Den faste forbindelse over Femern Bælt rykker nærmere

Indhold

  Grundlaget for en beslutning om at gå i gang med en fast forbindelse over Femern Bælt er blevet væsentligt forbedret de sidste par år. I dag offentliggør Trafikministeriet to nye analyser. Det gælder dels en ny finansiel analyse, dels en rapport om de dynamiske og strategiske effekter af forbindelsen.

  De nye finansielle beregninger viser, at tilbagebetalingstiden for den faste forbindelse er på kun godt 25 år, hvis forbindelsen finansieres med statsgaranterede lån, på samme måde som det er tilfældet for de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. 

  Analysen af de dynamiske og strategiske effekter redegør for en række positive effekter af den faste forbindelse, der ikke indgår i den samfundsøkonomiske analyse, der blev offentliggjort i april 2004. Disse effekter skyldes især de reducerede transportomkostninger, som virksomheder, der benytter forbindelsen, vil opnå. Det bidrager til forbedret markedsadgang, øget produktion og større konkurrence. Det kommer i sidste ende forbrugerne til gode i form af et større vareudbud og lavere priser.

  Den nye forbindelse vurderes desuden at have en særlig positiv effekt i regionerne direkte knyttet til forbindelsen. Gevinsterne er beregnet til at udgøre ca. 3 mia. kr. for alle berørte lande.

  Analyserne indgår i Trafikminister Flemming Hansens forberedelse af et møde med sin tyske kollega Manfred Stolpe i Berlin den 23. juni 2004, hvor de to ministre vil søge at afslutte forhandlingerne om en principaftale i form af en fælles erklæring om de nærmere rammer for det videre arbejde med projektet.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -De nye analyser betyder, at der nu er et omfattende og solidt beslutningsgrundlag for en fast forbindelse over Femern Bælt. Alt peger på, at forbindelsen er et økonomisk sundt projekt, der vil give det danske samfund betydelige gevinster. Det vil også gavne Tyskland og de øvrige nordiske lande.

  -Jeg har endvidere hæftet mig ved, at den faste forbindelse vil bidrage til at give Lolland-Falster et tiltrængt løft.

  -Jeg ser nu med stor glæde frem til at mødes med min tyske kollega, Manfred Stolpe, den 23. juni 2004 i Berlin, hvor vi vil færdigforhandle en principaftale om, hvordan vi går videre med en fast forbindelse over Femern Bælt. Der er ikke tale om en beslutning om at gennemføre Femern Bælt forbindelsen, men det er et vigtigt skridt frem mod realiseringen af det projekt, som binder Danmark og Norden tættere sammen med Tyskland og det øvrige EU.

  Uddybende information om analyserne kan findes i det vedlagte notat. Rapporterne er desuden tilgængelige i deres fulde længde på Trafikministeriets hjemmeside.

  Læs den finansielle analyse

  Læs rapporten om de dynamiske og strategiske effekter