Gå til hovedindhold

Femern Bælt forbindelsen - en historisk chance for Lolland-Falster

Indhold

  En fast forbindelse over Femern Bælt vil ikke alene knytte Skandinavien og Nordeuropa tættere sammen, men den vil også give et tiltrængt løft til Lolland-Falster. Det kræver dog, at man lokalt udnytter de nye muligheder og forbereder sig på den historiske chance.

  Det var et af budskaberne fra trafikminister Flemming Hansen på dagens konference i Rødby om de nye muligheder og udfordringer ved en fast forbindelse over Femern Bælt. Konferencen havde deltagelse af 200 lokale erhvervsfolk, politikere og andre lokale beslutningstagere.

  På konferencen betonede Flemming Hansen, at regionen skal søge at udnytte den chance, som den faste forbindelse indebærer. Derfor er det vigtigt, at regionen allerede nu begynder at forberede den indsats, det kræver at omsætte en fast forbindelse til regional vækst. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen var desværre forhindret i at deltage i konferencen på grund af finanslovsforhandlingerne.

  Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen udtaler:

  -En vigtig drivkraft i mange danske virksomheder er godt købmandskab: Det handler om at lytte til kunderne og markedet. Derfor er det også vigtigt at bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner - her tænker jeg både på universiteter og handelsskoler. 

  -Jeg opfordrer til, at der nu for alvor bygges "broer til vækst". Den fysiske bro ligger stadig på tegnebordet, men vi må nu gå i gang med at bygge alle de "andre broer".

  -Bosætning og vækst kommer ikke af sig selv. Der skal være en vilje til at bygge en bro til vækst - fra kommunerne, regionen og erhvervslivet. Erfaringerne fra etableringen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund viser, at det kan betale sig at gøre en indsats for at skabe gode lokale vækstvilkår.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Det glæder mig, at der var så stort et fremmøde til dagens konference. Det viser, at der er stor lokal interesse og opbakning til den faste forbindelse over Femern Bælt.

  -En fast forbindelse over Femern Bælt vil skabe store muligheder for erhvervsudvikling og nye arbejdspladser. Det gælder ikke kun i anlægsperioden, men også når den faste forbindelse står klar.

  -Femern Bælt forbindelsen vil skabe et mere dynamisk kraftcenter omkring Danmark og Nordtyskland, og den vil kunne give et tiltrængt løft til erhvervsudviklingen i hele Danmark, men i nok så høj grad på Lolland-Falster. Derfor er en fast forbindelse en central del af min vision for fremtidens danske transportinfrastruktur.

  -Det dansk-tyske samarbejde om projektet er konstruktivt, fremadrettet og præget af betydelige fremskridt. Med underskrivelsen af principaftalen i juni 2004 tilkendegav min tyske kollega, at der i Berlin er stigende interesse for forbindelsen. Vi har aftalt at mødes igen til foråret, og jeg er derfor overbevist om, at vi inden for en overskuelig fremtid vil kunne underskrive en egentlig regeringsaftale.

  -Der er gennemført  en lang række omfattende og meget grundige undersøgelser af projektet. Selvom vi i analyserne har været forsigtige, så viser de økonomiske beregninger, at en fast forbindelse over Femern Bælt er et sundt og godt projekt. Vi har derfor i dag et solidt beslutningsgrundlag.

  -Der er allerede i dag et godt samarbejde med Storstrøms Amt og kommunerne på Lolland-Falster. Jeg ser frem til det fortsatte samspil, også når der skal findes løsninger på de mange konkrete opgaver, der vil skulle løses, når forbindelsen skal realiseres.

  -Jeg fornemmer allerede nu en positiv og konstruktiv stemning i Folketinget vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt. Jeg ser derfor frem til at drøfte forbindelsen med de politiske partier i den nærmeste fremtid.

   

  For yderligere information henvises til kontorchef Jørn Holdt, Trafikministeriet, tlf. nr. 40 93 30 07 eller informationsmedarbejder Annette Jarly, Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. nr. 33 92 34 57.