Gå til hovedindhold

Femern og Storebæltstaksterne

Indhold

  Trafikministeren underskrev i går den dansk-tyske fælles erklæring om det videre arbejde med den faste forbindelse over Femern Bælt. Der har i pressen været stillet en række spørgsmål til erklæringen. Bl.a. har der været en diskussion af bestemmelsen om, at det er Danmarks ansvar at tage de nødvendige skridt for at undgå, at takstpolitikken på Storebælt får negative økonomiske konsekvenser for Femern forbindelsen.

  I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Jeg havde et fantastisk godt møde med min tyske kollega, Manfred Stolpe, i går, hvor vi blev enige om, hvordan vi kommer videre med at få realiseret den faste forbindelse over Femern Bælt.

  -Det er fuldt forståeligt, at der stilles en række spørgsmål til den fælles dansk-tyske erklæring. Det kan heller ikke undre, at der er modstandere af forbindelsen, der nu kommer på banen. Det understreger blot, at der er realiteter i projektet.

  -Jeg hilser denne debat velkommen, og er parat til at svare på alle de spørgsmål, der stilles. Det er vigtigt, at vi får en god og åben debat om forbindelsen.

  -Hvad angår sammenhængen til Storebæltstaksterne vil jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at den bestemmelse i erklæringen, der omhandler Storebæltstaksterne, ikke betyder, at bilisterne på forbindelsen kommer til at betale for Femern forbindelsen. Det vil selvfølgelig aldrig blive accepteret i Danmark, og det er ikke regeringens politik.

  -Formuleringen indebærer først og fremmest en tilkendegivelse af, at vi er opmærksom på problemstillingen, nemlig at der må være en passende balance mellem taksterne på de faste forbindelser. Men formuleringen indeholder netop ingen konkrete meldinger om, hvordan vi i Danmark vil håndtere denne balance.

  -Vi vil senere skulle drøfte nærmere, hvordan denne bestemmelse skal udmøntes. Og i den forbindelse skal der selvsagt også være grundige politiske drøftelser i Danmark om spørgsmålet.

  -Der er tale om et aspekt af en fast forbindelse over Femern Bælt, som under alle omstændigheder ligger meget langt ude i fremtiden. Det har været undersøgt, og der er et ret stort spillerum for taksterne på Store-bælt.

  -Selvom Storebæltsforbindelsen nu så småt er ved at give overskud, er gælden lige så stor som da forbindelsen åbnede, nemlig 36 mia. kr. Derfor er opgaven at få nedbragt gælden, og det er ikke tiden at røre ved niveauet for taksterne. Det forhindrer ikke, at man kan forbedre tilbuddene til bilisterne ved f. eks. at give dem bedre rabatmuligheder, således som Sund & Bælt for nylig har besluttet at gøre.

  -Der er nogen, der mener, at det skulle være forkert eller ligefrem ulovligt at se på taksterne på de faste forbindelser i en sammenhæng. Det synes jeg er et underligt synspunkt. Forbindelserne er centrale dele af samfundets infrastruktur, og selvfølgelig må man kunne anlægge et hel-hedssyn på taksterne, således at forbindelserne udnyttes bedst muligt.