Gå til hovedindhold

Fornyelse af signaler på jernbaneområdet

Indhold

  I en artikel i Berlingske Tidende i dag fremgår det, at forældede og nedslidte signalsystemer vil resultere i flere forsinkelser i togdriften de kommende år, og at der i trafikforliget ikke er afsat midler til at udskifte signalsystemerne.

  Trafikforliget fra november 2003 indebærer, at der er afsat et historisk højt beløb til genopretning af det danske jernbanenet for at sikre en forbedring af den kollektive jernbanetrafik i hele landet.

  For 2005 og 2006 er der afsat omkring 700 mio. kr. mere til drift, fornyelse og vedligeholdelse, end hvad der hidtil har været bevilget. For de efterfølgende år er bevillingerne forhøjet med knap 1 mia. kr. pr år i forhold til hidtil.

  Med de mange ekstra penge afsat til at forbedre jernbanen er det målet, at passagerne skal opleve en mere regelmæssig togdrift.

  Der er i trafikforliget primært afsat penge til genopretning af skinnerne for at undgå en voldsom vækst i antallet af hastighedsnedsættelser på jernbanen, og fordi dette blev vurderet at være økonomisk fordelagtigt. Men med trafikforliget er der også afsat betydelige midler til fornyelser på signalområdet. Således er der de kommende år afsat omkring en kvart milliard hvert år til fornyelse af sikrings- og fjernstyringsanlæg.

  Hertil kommer, at der i trafikforliget afsættes ca. 100 mio. kr. årligt i 2005 til 2009 til en særlig indsats for forbedring af togtrafikkens regularitet.

  Trafikministeren udtaler i den forbindelse:

  -I aftalen fra november 2003 er der i første omgang fokuseret på sporene. Undersøgelserne på området viste dengang, at det ville være økonomisk fordelagtigt at øge sporenes vedligeholdelsesstandard, så vi nu over tid får genoprettet jernbanenettets tilstand. En yderligere forringelse af skinnenettet ville have betydet, at vi ville have set endnu flere hastighedsnedsættelser pga. sporenes tilstand.

  -Det er strategien i aftalen, at der i stedet for at udskifte de mest udslidte sikringsanlæg punktvis, som det er blevet gjort hidtil, sker udskiftning på en hel strækning samtidigt. Når en strækning er blevet udskiftet helt, er det vurderingen, at antallet af sikringsfejl reduceres til en 1/5 del i forhold til tidligere.

  -Efter aftalen er indgået, har Banedanmark påpeget et ekstra behov på signalområdet.

  -Derudover har ulykken i Tommerup betydet, at normerne i forhold til, hvornår der skal gribes ind i forhold til skader på sporene, er blevet strammet op. Det er også noget, der har betydning for togenes rettidighed, og som vi må forholde os til.

  -De nye meldinger, der nu kommer fra Banedanmark, må vi se nærmere på i forbindelse med den midtvejsstatus for genopretningsaftalen, som jeg skal foretage i 2005 med de politiske partier. Dette giver os god tid til at få de nye meldinger om signalbehovet grundigt belyst.