Gå til hovedindhold

Fremrykning af offentlige trafikanlægsinvesteringer

Indhold

  På baggrund af regeringens beslutning om at fremrykke en række offentlige investeringer vil trafikminister Flemming Hansen lægger op til at fremrykke starttidspunktet for to af de projekter, som allerede er vedtaget. Det er følgende projekter:

  • Udbygningen fra to til tre spor i sydgående retning på den 2,5 km. lange strækning Nørresundby - Bouet.
  • Overhalingsstationer for godstog på Fyn.

  Begge projekter påbegyndes i 2004 og afsluttes i 2006.

  Derudover lægger trafikministeren op til, at anlægspuljen forhøjes i 2004 og 2005 med 50 mio. kr. årligt, så den udgør i alt 100 mio. kr. i hvert af disse år. Udvidelsen af anlægspuljen i 2004 og 2005 foretages mod en tilsvarende reduktion i de efterfølgende 4 år.

  Anlægspuljen, som er en del af Trafikaftalen fra efteråret 2003, skal årligt udmøntes efter aftale mellem forligspartierne (Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne).

  Trafikminister Flemming Hansen lægger op til :

  • en øget indsats vedrørende støjbekæmpelse langs vejnettet,
  • forbedret handicapadgang til toge.
  • fremrykning af ombygning af kryds ved Vium.
  • fremrykning af omfartsvej ved Videbæk.
  • indsats mod ”sorte pletter” samt yderligere mindre opgraderinger af statsvejnettet.

  Trafikminister Flemming Hansen har følgende kommentarer :

  -Jeg er glad for at kunne medvirke til at øge beskæftigelsen her i 2004 ved en fremrykning af nogle af vores anlægsinvesteringer. Jeg har indkaldt forligspartierne til drøftelse af, hvordan forhøjelsen af anlægspuljen kan anvendes bedst muligt.