Gå til hovedindhold

Havnebekendtgørelse på plads

Indhold

  Trafikministeren underskrev i går en bekendtgørelse, der indfører internationale regler om sikring af havnefaciliteter i Danmark.

  Der har i de seneste dage været udtrykt frygt fra havnenes side over, at havnene tilsyneladende nu bliver ansvarlige for terrorsikringen.

  Det internationale regelsæt er bygget op efter amerikansk model, hvor man har en kystvagt, der er ansvarlig for området. Danmark har ikke en lignende model, hvilket medfører, at flere myndigheder er involveret i opgaven. Herudover må andre aktører inddrages, når disse besidder en væsentlig kompetence.

  Bekendtgørelsen vil placere myndighedsansvaret for både sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner hos Kystdirektoratet. Herudover vil politiet, som det er tilfældet på en lang række andre områder, være ansvarlig for at vurdere sårbarheden og trusselspotentialet mod havnefaciliteterne. Endelig vil det være havneadministrationerne, der er ansvarlige for at identificere havnefaciliteterne og for papirarbejdet frem til Kystdirektoratets godkendelse.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  - Det er min opfattelse, at den bekendtgørelse, jeg i dag har underskrevet opdeler ansvaret mellem parterne på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Kystdirektoratet har en klar rolle med at godkende sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, som havnene skal agere i henhold til. Politiet skal samarbejde med havnene om at vurdere truslerne mod havnene. Det har, efter ønske fra havneerhvervet, været hensigten at lave et så smidigt og fleksibelt regelsæt som muligt, hvor den sunde fornuft får lov til at råde. Derfor må havnene, som besidder den største faglige viden omkring havnedrift og indretning af havnene, også spille en væsentlig rolle.

  I forbindelse med den bekymring, der har været om, hvorvidt det kan nås at sikre de danske havne inden tidsfristen den 1. juli 2004, udtaler ministeren:

  - Alle involverede, både havne, politi og Kystdirektoratet, står overfor en stor opgave, der skal løses i løbet af kort tid. Opgaven kræver stor fleksibilitet, målrettethed og imødekommenhed fra alle parter, men det forventes stadigt, at havnene vil kunne nå at leve op til reglerne til den 1. juli 2004.

  - Vi har forsøgt at udnytte fleksibiliteten i reglerne mest muligt, og da sikringstiltagene ude i havnene skal tilpasses den lokale terrortrussel, er det min opfattelse, at der langt de fleste steder vil blive tale om beskedne foranstaltninger. Fra myndighedernes side vil man være meget opmærksomme på, at der ikke stilles højere krav til havnene, end der er nødvendigt.

  Bekendtgørelsen vil blive offentliggjort i Lovtidende den 16. marts 2004 og vil træde i kraft dagen efter.