Gå til hovedindhold

Historisk forlig om den europæiske jernbanes fremtid

Indhold

  I går blev der taget et stort skridt i retning af en mere effektiv og sammenhængende jernbane i Europa.

  Det skete, da EU’s Transportråd i går aftes indgik forlig med Europa-Parla­mentet om gennemførelsen af den anden jernbanepakke.

  For det første etableres et indre marked for transport af gods på jernbane. De enkelte lande skal åbne deres markeder senest  1. januar 2006 for international godskørsel og hurtigt derefter for cabotagekørsel.

  For det andet skal der ske en teknisk harmonisering af jernbanesystemerne, så vi med tiden får ét europæisk jernbanenet, hvor det er nemt at udføre trafik over landegrænserne. 

  Det tredje store element i pakken er gennemførelse af ensartede regler for jernbanesikkerhed i Fællesskabet.

  Til støtte for gennemførelsen af disse reformer oprettes med jernbanepakkens vedtagelse et Europæisk Jernbaneagentur.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i forbindelse med forliget:

  -Forliget med parlamentet er et historisk fremskridt for den europæiske jernbane og dens kunder. Det bringer os tættere på et reelt indre marked, hvor jernbanen ikke hæmmes af, at hvert land har sine egne nationale tekniske krav. Jeg håber, at vi på sigt kan flytte transport fra vej til bane og lette presset på de europæiske motorveje.

  -Jeg er yderst tilfreds med at de seneste formandskaber har fulgt i sporet fra det danske formandskab med en høj prioritering af sagen, og  at det nuværende irske formandskab har fundet et godt kompromis med parlamentet.