Gå til hovedindhold

Hvad er fakta i sovebussagen?

Indhold

   

  Den tyske færdselslov retter sig til trafikanter i Tyskland, herunder også de danske busvognmænd og den danske rejsebranche, som transporterer passagerer gennem Tyskland. Ingen kan vist være uenige i, at der er pligt til at holde sig orienteret om de landes lovgivning, som har betydning for ens virksomhed.

   

  Færdselsstyrelsen har ikke et særligt kendskab til de tyske regler, hvilket er naturligt, da Færdselsstyrelsen ikke transporterer passagerer gennem Tyskland.

   

  Færdselsstyrelsen modtog et brev den 1. oktober 2004 om de nye tyske færdselsregler, som straks blev videregivet til Danske Busvognmænd og til den danske busstolefabrikant Brøndum.

   

  Det viste sig meget hurtigt, at der var almindelig uklarhed om de tyske regler, idet tyskernes administration af reglerne ikke svarede til indholdet af disse.

   

  På den baggrund udarbejdede Færdselsstyrelsen de nye danske udstyrskrav til sovebusser uafhængigt af de tyske regler, og gjorde klart opmærksom på dette ved udstedelsen.

   

  Danske Busvognmænd oplyste d. 23. november 2004, at Brøndum havde søgt dispensation i Tyskland, og d. 24. november 2004 oplyste de tyske myndigheder, at der ikke ville blive givet dispensation.

   

  Branchen har derefter bedt trafikministeren om hjælp, og Flemming Hansen bad Færdselsstyrelsens direktør Carsten Falk Hansen om at drøfte sagen med de tyske myndigheder samt tage problemstillingen op i EU.

   

  EU-kommissionen har taget sovebussagen op i EU, og Færdselsstyrelsen har drøftet sagen telefonisk med tyskerne og skal mødes med tyskerne den 21. december 2004.

   

  Trafikministeren mødes igen med de Danske Busvognmænd mandag den 20. december 2004.

   

  Trafikministeren har endvidere inviteret Danmarks Rejsebureauforening til et møde straks i det nye år.

   

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

   

  -Jeg vil gerne slå fast, at uanset hvordan de tyske regler er, så har jeg ikke til hensigt at lempe på sikkerheden, når der køres med sovebusser, da andre lande ikke har samme forbud som tyskerne.

   

  -De tyske regler forbyder ikke anvendelsen af gamle busser uden sikkerhedssele som sovebusser. Det er efter min mening dårlig sikkerhed at fremme anvendelsen af busser uden seler til siddende passagerer ved at forbyde anvendelsen af nye busser med sikkerhedsseler som sovebusser.

   

  -Jeg må indrømme, at jeg blev noget overrasket, da jeg blev bekendt med, at jeg skulle være erstatningsansvarlig for tyske regler om sovebusser. Det må vist siges at være en nyskabelse, at en minister skulle være erstatningsansvarlig for andre landes regler.