Gå til hovedindhold

Ingen ændring i aftalen om Metro-projektet

Pressemeddelelse fra: Trafikministeriet, Københavns Kommune, Københavns Amt

Indhold

  Ejerne, Københavns Kommune, staten og Københavns Amt, har på et møde mandag den 8. marts konstateret at Amager Metro Gruppens beregninger af omkostningerne ved yderligere nedgravning af Metroens 3.etape er undervurderet med 280 mio. kr. Parterne er derfor enige om, at forudsætningerne for aftalen om 3. etape er uændrede og at der ikke vil være grundlag for at ændre i aftalen.

  Undersøgelsen af Amager Metro Gruppens beregninger af omkostningerne ved yderligere nedgravning af Metroens 3.etape viser, at meromkostningen ville være i størrelsesorden 280 mio. kr. Hertil kommer de 400-500 mio. kr., som det ville koste at standse det igangværende projekt på nuværende tidspunkt med henblik på efterfølgende at gennemføre Amager Metro Gruppens forslag.

  Det skal understreges, at den nuværende budgetramme er øget med 390 mio. kr. i forhold til det oprindelige projekt, idet ejerne i aftalen fra 2002 tilførte projektet yderligere 390 mio. kr. med henblik på at opnå væsentlige miljøforbedringer, herunder nedgravning på delstrækninger.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Regeringen har hele tiden støttet og støtter fortsat op om den beslutning om udførelsen af 3.etape inklusive miljøforbedringer, som ejerkredsen traf i 2002, og som Østamagerbaneselskabet indgik kontrakt om i 2003.

  -Jeg er meget tilfreds med, at den undersøgelse, der nu er gennemført, understøtter det beslutningsgrundlag, som lå til grund for beslutningen i 2002.

  Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen udtaler:

  -Når der skal træffes beslutninger om store offentlige investeringer som Metroens 3. etape er det helt afgørende at alle kan have tillid til, at det sker på et korrekt grundlag så myter undgås. Jeg er derfor tilfreds med at der nu foreligger en uvildig rapport, der viser hvad de økonomiske konsekvenser af  Amager Metro Gruppens forslag vil blive

  Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen udtaler:

  -Undersøgelsen viser, at en yderligere nedgravning som foreslået af Amager Metro Gruppen ikke kan gennemføres inden for det aftalte budget.