Klar til salg af aktier i Post Danmark A/S

25. maj 2004

Folketinget har i dag med vedtagelsen af lov om postbefordring skabt nye rammer for postsektoren i Danmark.

Vedtagelsen af lov om postbefordring giver mulighed for, at den formelle proces med at sælge op til 25% af aktierne i Post Danmark nu kan igangsættes. I overensstemmelse med lov om Post Danmark A/S, vil der blive givet mulighed for medarbejderaktier.

Trafikministeriet har sammen med statens finansielle rådgiver, NM Rothschild & Sons, forberedt aktiesalget, bl.a. i form af en foranalyse og en markedsscreening, der har identificeret en række interesserede købere.

I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

-Med lov om postbefordring, som netop er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, er der skabt klare og stabile rammer for postsektsektoren i Danmark i årene fremover.

-Samtidig er der skabt et godt grundlag for, at den formelle proces for et salg af aktier i Post Danmark kan igangsættes.

-Vi vil nu starte med at opfordre interesserede investorer til at deltage i processen vedrørende salg af aktier i Post Danmark.

-I de kommende måneder vil interesserede investorer blive opfordret til at afgive deres første bud på aktierne på baggrund af  salgsmaterialet, og jeg ser frem til en effektiv og målrettet proces i forlængelse heraf.

-Et salg af aktier i Post Danmark skal medvirke til, at virksomheden står styrket på det stadig mere konkurrenceprægede marked til gavn for virksomheden, kunderne og staten som aktionær.