Kommentar til artikel i Børsen om brevkasseanlæg og brevkasser

23. januar 2004

Det fremgår af dagens artikel i Børsen, at der skulle være politisk flertal for at ændre de nugældende regler om brevkasseanlæg og brevkasser, så alle danskere skal hente deres post i stueetagen eller ude i skellet.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

-Regeringen har fremsat sit forslag til lov om postbefordring, som behandles i Folketinget i dag.

-Det fremgår af forslaget, at regeringen ikke foreslår ændringer i de nugældende regler om brevkasseanlæg og brevkasser.

-Jeg vil nu afvente de meldinger, som kommer fra partierne ved 1. behandlingen i dag og Trafikudvalgets behandling af lovforslaget.