Gå til hovedindhold

Kravene til postkvaliteten skærpes

Indhold

  Politiken bringer i dag en artikel om, at ”trafikministeren vil tillade langsommere post”. Det fremgår, at der med det nye lovforslag om postbefordring, som blev fremsat før jul, lægges op til at trafikministeren vil acceptere flere postforsinkelser. Baggrunden er, at den nuværende målsætning om at 97 pct. af brevene er fremme dagen efter, foreslås ændret til en målsætning på 95 pct. og med et minimumskrav på 93 pct.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Jeg vil gerne understrege, at der med det nye lovforslag er tale om en stramning af reglerne om postkvaliteten.

  -I dag er der alene en målsætning for postkvaliteten, som ikke er bindende for Post Danmark. Derfor har den manglende målopfyldelse hidtil ikke haft nogen konsekvenser for selskabet fra Trafikministeriets side.

  -Det laves der nu om på. Fremover stilles et decideret lovkrav til Post Danmark om, at den opnåede postkvalitet altid skal ligge i top - også i sammenligning med de andre europæiske lande, nemlig 93 pct. Manglende opfyldelse vil resultere i, at virksomheden pålægges mærkbare bøder. Det danske samfund får med andre ord et retskrav på høj kvalitet. Det har der ikke været tidligere.

  -Jeg lægger vægt på, at der med de nye krav er der tale om en fremtidssikring af Post Danmarks postkvalitet uanset ejerform.

  -Endelig skal jeg fremhæve, at Post Danmark som servicevirksomhed selvsagt har en betydelig egeninteresse i at levere postydelser af meget høj kvalitet, hvilket også skal ses i lyset af den stigende konkurrence på postområdet. Derfor vil Post Danmark stadig være pålagt en målsætning om 95 pct. rettidighed.