Gå til hovedindhold

Liberaliseringen af synsområdet og salget af SBI hænger sammen

Indhold

   

  Konkurrencerådets formand Svend Hylleberg citeres i en artikel i dagens udgave af Børsen for en række udtalelser om den igangværende omdannelse af bilsynsområdet og privatiseringen af Statens Bilinspektion (SBI).

   

   

  Trafikminister Flemming Hansen har følgende kommentarer til artiklen:

   

  -Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en klar plan for liberalisering og privatisering af  synsområdet.

   

  -Som et led heri er SBI sat til salg som én samlet enhed. Det er sket på baggrund af en række indhentede vurderinger og analyser af den fremtidige konkurrencesituation. Vurderingen er – i modsætning til, hvad der anføres i artiklen -  at betingelserne for konkurrence er til stede – også med et samlet salg af SBI.

   

  -Det er i økonomisk og praktisk henseende forholdsvis overkommeligt at etablere sig på markedet, og mange udenlandske og danske virksomheder har tilkendegivet, at de ønsker at komme ind på det danske synsmarked. Det vil de, uanset om det kan ske ved et køb af SBI, eller ved selv at etablere sig på markedet.

   

  -Det svarer i øvrigt til erfaringerne fra Finland, hvor liberaliseringen af synsmarkedet  - efter en model, som kan sammenlignes med den danske – har øget både antallet af aktører og antallet af synshaller.

   

  -Selvom et salg af SBI i flere dele umiddelbart kunne synes at skabe grundlaget for mere konkurrence, vil der derfor efter vores vurdering også ved et samlet salg af SBI være mulighed for, at der etableres konkurrence på synsmarkedet.

   

  -Samtidig er det vigtigt at bemærke, at der er vedtaget et prisloft, som sikrer bilejerne et maksimum for priserne svarende til det nuværende niveau frem til 2007. På den måde har vi sikret bilejerne stabilitet i forbindelse med overgangen fra et statsligt monopol til et konkurrencebaseret marked.

   

  -Jeg tror på, at regeringen, med den plan som er lagt, har skabt rammerne for, at vi får etableret et velfungerende fremtidigt synsmarked til gavn for landets bilejere.