Gå til hovedindhold

Lov om udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning vedtaget

Indhold

  Folketinget har i dag, torsdag den 6. maj 2004, vedtaget lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd. Vedtagelsen af lovforslaget betyder, at strækningen udbygges med et ekstra spor i hver retning, således at Køge Bugt Motorvejen på den nordligste del af strækningen mellem Motorring 4 og Greve Nord udvides fra de nuværende 8 til 10 spor og resten af strækningen udvides fra de nuværende 6 til 8 spor.

  Udbygningen af Køge Bugt Motorvejen er en del af den politiske aftale af 24. januar 2001 mellem den tidligere regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Centrum-Demokraterne om gennemførelse af en række vej- og jernbaneprojekter.

  Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd er i dag landets mest trafikerede motorvejsstrækning. I gennemsnit passerer over 100.000 køretøjer strækningen hver dag.

  Den ca. 5 km lange udbyggede strækning forventes at kunne tages i brug i 2008.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er glad for, at vi i dag har taget et skridt i retning af at forbedre fremkommeligheden på landets mest trafikerede motorvejsstrækning. Jeg vil samtidig fremhæve, at der i forbindelse med udvidelsen af vejen sker en væsentlig forbedring af støjforholdene til glæde for vejens naboer, idet projektet indeholder en bedre støjafskærmning på strækningen end i dag.

  Lovforslaget L 161 kan findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk, mens yderligere oplysninger om projektet kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikken.dk.