Gå til hovedindhold

Ministerkommentarer til regeringens forslag om lavere takster på Storebælt

Indhold

  I dagspressen i dag forlyder det, at Socialdemokraterne ikke kan acceptere regeringens udspil om lavere Storebæltstakster.

  Trafikminister Flemming Hansen har følgende kommentarer til dette:

  -Det kan jo undre, at Socialdemokraterne ikke vil stå ved et af deres egne udspil om lavere takster. Socialdemokraterne brød selv forliget uden at orientere regeringen på forhånd, og regeringen er nu kommet med et langt bedre og gennemarbejdet forslag, som tilgodeser Danmarks borgere og erhvervsliv langt bredere end ved Socialdemokraternes forslag.

  -Regeringen ønsker, at takstnedsættelserne skal komme alle broens brugere til gavn, herunder også den kollektive trafik og vognmændene, som ikke er med i Socialdemokraternes udspil. Storebæltsforbindelsen er med til at binde Danmark sammen, og gode transportmuligheder på broen gavner væksten i Danmark.

   -Ændringen skal også tilgodese færgeforbindelserne. Vi har en færgegaranti, som vi står ved, og det noterer jeg mig også, at Socialdemokraterne bakker op om. Jeg har her i starten af januar kaldt Mols-Linien ind til et møde, hvor vi vil diskutere deres nye og ændrede situation, og hvordan vi håndterer den, så vi kan opretholde færgetrafikken. Jeg vil også indkalde Scandlines, der besejler Spodsbjerg-Tårs til et møde.

  -Der er naturligvis forskellige meninger om et så vigtigt emne som takster over Storebælt, og jeg har derfor kaldt forligspartierne, som er regerings-partierne, Kristendemokraterne og Socialdemokraterne ind til et møde, hvor vi kan diskutere tingene og nå til enighed.