Gå til hovedindhold

Møde med Danske Busvognmænd med fokus på trafiksikkerhed

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen deltager i dag den 6. november 2004 i Danske Busvognmænds årsmøde. Det er første gang, at trafikminister Flemming Hansen har haft mulighed for at deltage i busvognmændenes årsmøde og har derfor set frem til at deltage og få lejlighed til at møde busbranchens folk og tale om bl.a. trafiksikkerhed.

  Ministeren benytter også lejligheden til at anerkende danske Busvognmænd for deres egen indsats, for at opnå det fælles mål om en lovlydig og velfungerende branche med et godt omdømme, så trafikanterne kan bevæge sig trygt rundt i trafikken.

  Omdrejningspunktet i ministerens indlæg på årsmødet er trafiksikkerhed.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -De to store sovebusulykker i år har givet mig anledning til at overveje, om vi overhovedet skal have sovebusser på vejene.

  -Sikkerhed i trafikken er et helt centralt emne for mig af den simple grund, at det berører os alle. Vi er alle hver eneste dag på den ene eller anden måde trafikanter. Og det skal vi selvsagt kunne være uden bekymring.

  -Min vision er derfor, at vi skal have en stadig bedre trafiksikkerhed. Den bygger på en treklang af virkemidler:

  • en tilstrækkelig og tidssvarende lovgivning
  • en forsvarlig og velholdt infrastruktur
  • og en fornuftig og ansvarlig trafikantadfærd.

  -De to første dele er et politisk ansvar og et myndighedsansvar. Men det er vigtigt i den forbindelse, at der er en løbende dialog med borgere, brancheorganisationer og andre interesserede parter.

  -Vi skal ikke glemme, at statistikken jo viser, at bussen er det transportmiddel, som af alle transportformer på vejene rummer den laveste risiko for passagererne.