Ny offentlig lokomotivføreruddannelse i København og Tønder

08. juni 2004

Pressemeddelelse fra Trafikministeriet og Undervisningsministeriet:

Ny offentlig lokomotivføreruddannelse i København og Tønder

Som led i regeringens plan om at foretage yderligere udbud af togtrafik, har regeringen i går truffet beslutning om at etablere en offentlig lokomotivføreruddannelse i Undervisningsministeriets regi.

Med dagens beslutning får Undervisningsministeriet nu overdraget lokomotivføreruddannelsens skoledel fra især DSB, mens praktikdelen vil foregå ude i jernbanevirksomhederne. Undervisningsministeriet skal i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på jernbaneområdet sammensætte lokomotivføreruddannelsen, således at det bliver nemmere for kommende lokomotivførere at skifte mellem de forskellige jernbanevirksomheder.

Fra  2005 skal der også uddannes lokomotivførere i Tønder. Flytning af lokomotivføreruddannelsen sker blandt andet for at understøtte regeringens regionalpolitiske målsætning om, at der skal være uddannelsesaktivitet i alle egne af landet.

-En forudsætning for at placere uddannelsen i Tønder er, at der er tale om en sikker uddannelsesaktivitet med et stabilt optag af elever. Fordi der er tale om en sikker årlig tilgang af elever, kan uddannelsen bruges til at understøtte vores mål om geografisk spredning, siger undervisningsminister Ulla Tørnæs.

Trafikministeren udtaler i forbindelse med ressortskiftet til Undervisningsministeriet:

-Etableringen af en lokomotivføreruddannelse i offentlig regi er et vigtigt led i liberaliseringen af jernbaneområdet. Det er derfor glædeligt, at der nu er truffet en beslutning om at overføre lokomotivføreruddannelsen til Undervisningsministeriet. Dermed er liberaliseringen af den danske jernbanesektor kommet et skridt videre.

Den nye offentlige lokomotivføreruddannelse vil give de kommende generationer af lokomotivførere en øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet til gavn for alle parter.

Der skal uddannes ca. 200 lokomotivførere om året, og uddannelsen tager  4-5 måneder at gennemføre. Det betyder, at fremover skal ca. 100 nye lokomotivførerelever tilbringe tiden på skolebænken i København henholdsvis EUC-syd. Ved at flytte dele af uddannelsen til Tønder, vil der være en ekstra udgift til blandt andet ophold og udstyr,  som skal findes inden for Undervisningsministeriets rammer.  

Det har tidligere været på tale, som en del af målsætningen om geografisk spredning, at etablere en naturforvalteruddannelse i Tønder. Uddannelsescenteret Vitus Bering har på vegne af Undervisningsministeriet lavet en analyse af behovet for en sådan uddannelse i Sønderjylland og konkluderede, at det ikke ville være hensigtsmæssigt hverken for uddannelsen eller for lokalområdet.