Gå til hovedindhold

Ny struktur for trafik – enkelt og borgernært

Indhold

  Regeringens oplæg til ny struktur betyder, at trafikopgaverne fremover alene skal varetages af kommunerne og staten. Udgangspunktet for regeringens oplæg er, at lokale trafikopgaver skal besluttes lokalt. Derfor forankres en række beslutninger hos kommunerne, mens statens rolle skal være at sikre den landsdækkende sammenhæng i trafikken.

  De nuværende amtsveje fordeles imellem kommunerne og staten, sådan at de mest lokale veje overgår til kommunerne. Samlet vil kommunerne få ansvaret for omkring 95 pct. af de offentlige veje. Hermed kommer en stor del af vejforvaltningen til at foregå i borgernes lokalmiljø.

  For den kollektive trafik vil regeringen sikre tre ting:

  For det første, at planlægningen af den mest lokale trafik sker tæt på borgerne. Derfor bliver ansvaret for busdriften lagt i kommunerne. Udenfor hovedstadsområdet skal de enkelte kommuner stå for den lokale bustrafik.

  For det andet, at der er god sammenhæng i den kollektive trafik. Derfor oprettes et antal kommunale bustrafikfællesskaber som skal tage sig af den regionale bustrafik og tre kollektive trafik råd – et for det vestlige Danmark, et for det østlige og et for hovedstadsområdet. Staten skal tage sig af hovedparten af togtrafikken og de kollektive trafik råd skal sikre koordineringen af tog og busser.

  For det tredje, at taksterne ikke stiger mere end prisudviklingen. Dette vil blive et krav til de kommunale trafikfællesskaber i den kommende lovgivning. På længere sigt vil regeringen arbejde for et landsdækkende takstsystem.

  I hovedstadsområdet lægger regeringen op til en særlig indsats for at sikre god sammenhæng. Det kommunale trafikfællesskab skal her stå for både busdrift og banedriften på de tidligere amtsbaner. Hovedstadens Kollektive Trafik Råd skal stå for kundeinformation og markedsføring af hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Endelig foreslås, at Metroen bliver et datterselskab i DSB, DSB Metro a/s.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg glæder mig til de kommende drøftelser med Folketingets partier og de kommunale parter om trafikområdet. Der er tale om en klar markering af, at både lokal forankring og sammenhængende struktur er uomgængelige elementer i en moderne trafikpolitik.

  Yderligere oplysninger kan findes på www.trm.dk under Publikationer