Ny undersøgelse: Sikkerhedsselen kan redde op til 115 menneskeliv årligt

19. februar 2004

Vejdirektoratet har netop færdiggjort en ny beregning af effekten af sikkerhedssele.

Beregningerne viser, at helt op til hvert fjerde trafikdrab – svarende til ca. 115 menneskeliv om året – sandsynligvis kunne være undgået, hvis bare bilisterne havde haft selen på.

Der findes næppe andre initiativer for trafiksikkerheden med samme gode effekt.

I 2002 blev 463 mennesker dræbt og 8791 kom til skade i trafikken. På baggrund af disse tal, har Vejdirektoratet beregnet, hvor mange, der kunne have reddet livet, hvis de havde anvendt sele.

I beregningerne er anvendt to forskellige metoder:

Først er anvendt de almindelige statistiske uheldsoplysninger om antallet af dræbte, der ikke brugte sele, samt den hidtil anerkendte viden om den sikkerhedsmæssige effekt af brug af sele. I denne beregning fandt Vejdirektoratet, at 57 af de dræbte, der ikke brugte sele, ville have reddet livet, hvis de anvendte sele, mens 320 af de tilskadekomne ikke var kommet til skade, hvis de tilsvarende havde anvendt sele.

Dernæst har Vejdirektoratet foretaget den samme beregning, men med inddragelsen af den nyeste viden på området. Denne viden består dels af de detaljerede oplysninger om uheldsomstændigheder, som Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har indsamlet, dels af viden fra undersøgelser, som tyder på, at selerne på grund af bilernes sikkerhedsmæssige udvikling er blevet mere effektive til at redde liv.

Herudfra har Vejdirektoratet beregnet, at antallet af trafikdræbte i 2002, der kunne været reddet af selen, sandsynligvis er helt oppe på 115 dræbte. Det er én ud af hver fire.

Små forbedringer af selebrug giver stor effekt

Danmarks TransportForskning har i flere omgange registreret bilisters selebrug. De har dokumenteret, at bilisterne gennem de senere år er blevet bedre til at bruge seler – både på for- og bagsædet. I Vejdirektoratets beregninger er det påvist, at fordi bilisterne i 2002 var en smule bedre til at bruge seler i forhold til 2000, har det sandsynligvis betydet, at 17 menneskeliv er reddet, og 93 færre er kommet til skade.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler på baggrund af undersøgelsen:

-Jeg er glad for, at det nu er påvist, at brug af sikkerhedsselen er den enkelte foranstaltning, som har den absolut største effekt på trafiksikkerheden.

-Det betyder også, at der fortsat er behov for en massiv indsats for at få stadig flere bilister til at bruge selen.

-Selen er simpelthen forskellen mellem liv og død, når ulykken er ude.

Flere oplysninger

Notatet: ”Effekt af øget selebrug 2002”gennemgår mere detaljeret, hvordan beregningerne er foretaget, og hvilke forudsætninger, der indgår. Notatet kan findes på www.vejsektoren.dk.