Gå til hovedindhold

Ny viden om omfanget af trængsel i hovedstadsområdet

Indhold

  Der er netop udgivet en ny rapport om metoder til opgørelse af trængsel og i den sammenhæng en vurdering af trængselsomfanget i hovedstadsområdet. Projektet er udført i en kreds med deltagelse af HUR, Københavns Kommune, DSB S-tog, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Cowi. Trafikministeriet har bidraget økonomisk til gennemførelsen af projektet. Rapporten viser blandt andet, at der hver dag sker forsinkelser på vejene i hovedstadsområdet på omkring 100.000 timer som følge af trængsel.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Trafikministeriet har valgt at medfinansiere projektet, da trængsel er en meget central problemstilling, som jeg forventer kommer til at præge den politiske debat i de kommende år.

  -Forskningsprojekt trængsel er med til at bekræfte, at den opmærksomhed, vi fra regeringens side har givet trængselsproblematikken, er helt berettiget - ikke mindst i hovedstadsområdet. Jeg er derfor også glad for, at vi med investeringsplanen, der blev politisk vedtaget i november sidste år, har haft trængsel som ét af fire hovedindsatsområder over de kommende år. Vi løser ikke alle problemer på én gang, men har med planen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning.

  Der gennemføres i disse år meget omfattende projekter i hovedstadsområdet til gavn for såvel den kollektive som den individuelle trafik. Etableringen af Ringbanen, færdiggørelsen af metroen, udbygninger på Køge Bugt motorvejen og udbygningen af motorring 3, er blot nogle af de projekter staten har finansieret eller vil finansiere med investeringsplanens gennemførelse.

  Trafikministeren tilføjer:

  -Resultaterne af forskningsprojekt trængsel giver bl.a. mulighed for at opgøre og sætte tal på omfanget af problemstillingen, hvilket kan være nyttigt i den løbende politiske debat. Der er dog ikke tale om nye, overraskende konklusioner i forhold til, hvad der hidtil har ligget til grund for regeringens politik. Jeg mener, resultaterne understreger vigtigheden af, at vi også fremover tænker bredt og sammenhængende, når vi fastlægger trafikpolitikken for de store byer. Investeringer er én del af løsningen, men vi skal også inddrage teknologiske muligheder for bedre styring af trafikafviklingen, overvejer muligheder for at påvirke trafikmængderne via eksempelvis fleksible arbejdstider, samkørsel, mv. Det er afgørende for regeringen, at vi gør, hvad vi kan for at sikre en så effektiv trafikafvikling som muligt til gavn for både erhvervsliv og borgere.