Nye medlemmer af bestyrelsen for Sund & Bælt Holding A/S

23. marts 2004

Regeringens Ansættelsesudvalg har i dag godkendt trafikminister Flemming Hansens indstilling om to nye medlemmer af Sund & Bælt Holding A/S’ bestyrelse.

Som ny næstformand for Sund & Bælt Holding A/S’ bestyrelse er udpeget koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S, Henning Kruse Pedersen. Som nyt medlem af bestyrelsen er udpeget administrerende direktør i Investeringsforeningen Danske Invest, Carsten Koch.

Den nuværende næstformand for bestyrelsen, administrerende direktør Hans Skov Christensen udtræder af bestyrelsen på den kommende ordinære generalforsamling i Sund & Bælt Holding A/S. Dette sker i forlængelse af, at han for nylig er blevet udpeget til posten som formand for bestyrelsen for Banedanmark.

I øvrigt udtræder de to statsansatte bestyrelsesmedlemmer, kommitteret Inge Thygesen og direktør Ole P. Kristensen. Dette er en følge af Regeringens beslutning om ikke at lade statsansatte, der er underlagt ministerinstruktion, sidde i bestyrelserne for de statslige aktieselskaber.

Det er samtidig besluttet at reducere antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 5.

Valget af de to nye bestyrelsesmedlemmer vil formelt finde sted på Sund & Bælt Holding A/S’ kommende ordinære generalforsamling.

I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

-Med valget af Henning Kruse Pedersen og Carsten Koch tilføres bestyrelsen for Sund & Bælt Holding A/S særdeles stærke kompetencer indenfor virksomhedsdrift og finansielle forhold. Jeg er sikker på, at  såvel Sund & Bælt Holding A/S som staten som aktionær vil få stor gavn af valget af nye bestyrelsesmedlemmer.