Gå til hovedindhold

Nyt dansk-hollandsk samarbejde om vejstøj

Indhold

  Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, indleder nu et flerårigt samarbejde med det hollandske vej- og vandbygningsinstitut, DWW, om forskning i millionklassen.

  Vejdirektoratet vil i samarbejde med hollandske kolleger gennemføre forskning i støjdæmpende vejbelægninger for 1,2 millioner euro, svarende til ca. 10 millioner danske kroner, over de næste tre år. Aftalen er en konsekvens af den øgede bevågenhed, der er omkring vejstøj og støjreducerende vejbelægninger i EU. En række andre europæiske vejlaboratorier er i fuld gang med støjforskning, og deres særlige kompetencer vil selvfølgelig også blive udnyttet i projektet.

  Trafikminister Flemming Hansen (K) ser positivt på aftalen:

  -Det er glædeligt, at Vejdirektoratet er en efterspurgt samarbejdspartner i europæisk sammenhæng, det skal vi være stolte af. Konkret er det med til at sætte dansk vejstøjforskning på verdenskortet, og jeg håber, vi kan bruge resultaterne af dette projekt til at gøre vores veje mere støjsvage til gavn for de mange naboer. Vi kan ikke tilbyde støjfrie veje i morgen, men vi kan blive bedre til at finde effektive midler til at dæmpe støjen. Med dette samarbejde er vi godt på vej.

  -Aftalen er fint i tråd med regeringens vejstøjstrategi, hvor to af punkterne i vores ti-punkts plan jo netop handler om støjreducerende vejbelægninger. Desuden vil den viden, som vil blive genereret gennem samarbejdet, være nyttig med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af de ca. 100 mio. kr., vi netop har opnået enighed med forligspartierne bag Trafikaftalen om at sætte af til støjdæmpning langs de eksisterende statsveje. Den nye viden vil dermed kunne bruges i projekteringen af den støjdæmpende indsats på statsvejnettet.

  Trafikministeriet og Vejdirektoratet vil endvidere kunne drage nytte af forskningsresultaterne i forbindelse med den løbende rådgivning af amter og kommuner. Hovedparten af de støjbelastede boliger i Danmark findes langs netop de amtslige og kommunale veje, og det er blandt andet Vejdirektoratets ansvar at formidle viden om de mest effektive indsatser mod vejstøj til de øvrige danske vejbestyrelser. Endelig vil resultaterne af samarbejdet være nyttige i forbindelse med EU’s støjdirektiv om støjkortlægning og støjhandlingsplaner, som træder i kraft i 2007.

  Vejteknisk Institut har, for så vidt angår støjdæmpende vejbelægninger, de seneste par år blandt andet været involveret i forbindelse med prøvestrækningen på Øster Søgade i København, hvor drænasfalt har vist gode støjdæmpende egenskaber. Fremtidig forskning skal vise, om drænasfalt kan optimeres yderligere. Samtidig arbejder instituttet hen imod en klassificering af en vejbelægnings støjegenskaber frem til en typebestemmelsesordning, der kan bruges til at vælge de relevante belægninger, forud for vejarbejder.

  Yderligere oplysninger kan fås hos:

  Kommunikationskonsulent Mikkel Bruun, Vejteknisk Institut, tlf: 4630 7133 mobil 22957133 mail: mibr@vd.dk