Positiv udvikling i trafiksikkerheden i 2003

06. maj 2004

De endelige tal for trafikulykker i 2003 er netop offentliggjort.

Tallene viser, at 432 blev dræbt i trafikken, mens 3.868 kom alvorligt til skade på de danske veje i 2003. Det er færre end i 2002, hvor 463 blev dræbt i trafikken og 4.088 kom alvorligt til skade.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler på den baggrund:

-Med 432 dræbte i trafikken er vi stort set tilbage på niveauet fra 2001. Udviklingen går altså den rigtige vej, og jeg håber selvfølgelig denne udvikling vil fortsætte, for hvert eneste drab i trafikken er et for meget.

-Jeg har også med tilfredshed noteret, at antallet af dræbte på motorvejene er faldet markant fra 51 dræbte i 2002 til 33 dræbte i 2003.

-Samtidig med indførelsen af en hastighedsgrænse på 130 km/t på de mest sikre motorveje har vi gennemført en vejteknisk forbedring af motorvejsnettet. Sammen med de forhøjede hastighedsbøder og nedsættelsen af grænsen for betinget frakendelse af kørekortet på motorvej til 160 km/t samt den forøgede politikontrol har regeringen sendt et kraftigt signal til bilisterne om, at de nye hastighedsgrænser på motorvejene skal respekteres.

-Jeg tror, at bilisterne på motorvejene vil glæde sig over forhøjelsen af hastighedsgrænsen på de sikreste motorveje, men samtidig forstå, at den forhøjede hastighedsgrænse også indebærer et ansvar for at udvise en fornuftig trafikadfærd til gavn for trafiksikkerheden på de danske motorveje.