Gå til hovedindhold

Pressemøde med Flemming Hansen om det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2005

Indhold

  Den danske minister for nordisk samarbejde, Flemming Hansen, vil præsentere det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2005 på et pressemøde tirsdag 14. december kl. 14-15 i Internationalt Pressecenter, Vestergade 2, København.

  De fem nordiske lande Island, Norge, Danmark, Sverige og Finland varetager på skift formandskabet for samarbejdet mellem regeringerne i Norden. Et formandskab varer et år ad gangen. Landene overtager formandskabet efter en bestemt rækkefølge. Det er i 2005 Danmark, der overtager formandskabet fra Island.

  Formandskabet har ansvaret for at koordinere nordisk regeringssamarbejde og tage nødvendige initiativer. Formandskabet leder arbejdet i Ministerrådet, på andre ministermøder og ved regeringernes samråd om europæiske og andre internationale spørgsmål på alle niveauer. Trafikminister Flemming Hansen, der også er minister for nordisk samarbejde, vil således i 2005 skulle lede møderne for såvel de nordiske samarbejdsministre som for de nordiske trafikministre. Han udtaler i den forbindelse:

  -Det nordiske kernesamarbejde går på en række områder længere end EU-samarbejdet og danner "skole" for andre. Vi vil på samme tid være ambitiøse og pragmatiske. Ikke mindst de nordiske landes forhold til de tre baltiske lande - Estland, Letland og Litauen - vil blive udviklet, efter at de baltiske lande også er blevet EU medlemmer.

  Det danske formandskabs hjemmeside www.norden2005.dk

  Tilmelding og yderligere information: Torkil Sørensen, informationsrådgiver i Nordisk Ministerråd, tlf. +45 33 96 03 32 mobil tlf. +45 21 71 71 43, e-mail ts@norden.orgInformation også hos fuldmægtig Jens Chr. Andersen, Kontoret for Norden, Færøerne Grønland, Udenrigsministeriet E-mail norden2005@um.dk