Gå til hovedindhold

Redegørelse om Statens Bilinspektion

Indhold

  Statens Bilinspektion har på baggrund af ni sager om klager over bilkøb i Forbrugerstyrelsen gennemført en undersøgelse af både de tekniske forhold samt personaleforhold i de pågældende sager.

  Den undersøgelse, som trafikminister Flemming Hansen har bedt om viser, at bilerne er registreret korrekt, og at de er fremstillet normalt til syn. Der er betalt korrekt til en anden person, end den, der har synet den enkeltes bil. Alle bilerne er korrekt indført i dagsplanen, og der har været plads i dagsplanen for den enkelte medarbejder til gennemførelse af synet. Der er tillige registreret data for selve synet i overensstemmelse med forskrifterne herfor.

  Undersøgelsen viser også, at alle bilerne er korrekt anmeldt til motorregistret.

  For alle synene gælder det, at de er gennemført, inden Statens Bilinspektion indførte sit kvalitetssikringssystem eller under opstarten heraf. Kvalitetsikringssystemet viser, at flere af medarbejderne finder markant færre fejl end gennemsnittet. Medarbejderne har i kvalitetssikringssystemet modtaget anmærkning om, at de skal have særlig opmærksomhed på at finde fejl på specielt rust og tæring.

  Ingen af de involverede synshaller afviger særligt fra landsgennemsnittet for antal fundne fejl.

  Den tekniske gennemgang af sagerne og de teknisk sagkyndiges vurderinger viser, at en medarbejder har udført flere kritisable syn.

  Der er gennemført tjenstlige samtaler med de involverede medarbejdere, og der er modtaget information om, at en medarbejder har synet mange køretøjer for en bestemt virksomhed uden om den normale venterække, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende regler i SBI.

  Der er ikke i undersøgelsen opnået kendskab til forhold, som indikerer modtagelse af bestikkelse.

  Sammenfattende viser undersøgelsen, at SBI har gennemført syn i en række tilfælde, som har været mangelfulde specielt på rust og tæring. SBI vil i konsekvens heraf i 2004 gennemføre særlige efteruddannelser med fokus på dette område.

  Endvidere viser undersøgelsen, at en medarbejder har udført mangelfulde syn i strid med forskrifterne. Der indledes nu afskedigelsessag og vedkommende er fritstillet fra i dag. Herudover vil politiet blive bedt om at undersøge, om der måtte være modtaget bestikkelse.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Rapporten viser, at der har været problemer med synsresultaterne i SBI. Der synes dog ikke at være tale om et generelt problem.

  -Jeg er tilfreds med, at SBI oplyser, at alt kendt materiale nu er blevet undersøgt grundigt.

  -Jeg har også noteret mig, at det får konsekvenser, at en medarbejder har udført flere mangelfulde syn og handlet i strid med forskrifterne.

  -SBI vil nu tage de nødvendige skridt i sagen, så det sikres, at syn gennemføres på et højt kvalitetsniveau.

  -Undersøgelsen har ikke påvist, at der er modtaget bestikkelse. Men jeg synes, det er vigtigt, at dette spørgsmål blive fuldt belyst. Jeg mener derfor, det er rigtigt, at politiet bliver bedt om at undersøge, om der måtte være modtaget bestikkelse.

  Redegørelsen kan findes på Statens Bilinspektions hjemmeside www.bilsyn.dk