Gå til hovedindhold

Salg af Statens Bilinspektion sættes i gang

Indhold

  Folketinget fastlagde med lov om godkendelse og syn af køretøjer i juni måned 2004 rammerne for den fremtidige regulering af bilsynsområdet. I overensstemmelse hermed blev omsyn af personbiler og motorcykler liberaliseret pr. 1. september 2004. Den 1. januar 2005 vil almindelige syn blive åbnet for fri konkurrence.

  Det er samtidig forudsat i lovgrundlaget, at Statens Bilinspektion skal søges solgt umiddelbart efter åbningen af fri konkurrence på synsmarkedet.

  På baggrund af analyser henover sommeren har Trafikministeriet og ministeriets rådgivere i salgsprocessen forberedt salget. Trafikministeren har endvidere drøftet modellen for et salg med partierne bag lovgrundlaget, og der er enighed om, at Statens Bilinspektion søges solgt som én samlet virksomhed.

  Den formelle salgsproces sættes nu i gang.

  I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Jeg ser frem til en effektiv og målrettet proces frem mod et Statens Bilinspektion på private hænder.

  -Samtidig lægger jeg vægt på, at der gennemføres et forløb, som sikrer de interesserede købere en fair og lige behandling.

  -De foreløbige tilkendegivelser overfor Trafikministeriet og dets rådgivere viser, at en lang række danske og udenlandske virksomheder er  interesserede i at købe Statens Bilinspektion.

  -På den baggrund er jeg glad for, at der nu er klarhed over modellen for et salg af virksomheden, således at ledelse og medarbejdere kan fortsætte bestræbelserne på at stå bedst muligt rustet til konkurrencen om at udføre bilsyn for danskerne.  

  -Jeg er overbevist om, at privatiseringen af SBI - sammen med den liberaliseringsproces, som er i gang, og som sættes fuldt i værk den 1. januar 2005 - vil resultere i et effektivt synsmarked til gavn for bilejerne.

  Interesserede investorer i forbindelse med det forestående salg af Statens Bilinspektion opfordres til at tage kontakt til statens finansielle rådgiver i forbindelse med salgsprocessen, Alfred Berg Bank A/S, med henblik på at få udleveret salgsmateriale.

  Kontaktperson i Trafikministeriet:

  Afdelingschef Michael Birch

  Tlf.: +45 33923896