Gå til hovedindhold

Skærpede krav til danske sovebusser

Indhold

  Trafikministeren har i dag holdt møde med Danske Busvognmænd. Baggrunden herfor var bl.a., at der i 2004 skete to tragiske ulykker med danske sovebusser i Tyskland med dødsfald til følge.

  Der er udarbejdet redegørelser for begge ulykker, som begge peger på, at ulykkesfaktorerne var for høj hastighed og manglende opmærksomhed.

  Umiddelbart efter den første ulykke i januar bad trafikminister Flemming Hansen om en køretøjsteknisk redegørelse med henblik på forslag til forbedring af sikkerheden gennem skærpede tekniske krav. Denne kom i februar, og pegede på tre initiativer i form af krav om sikkerhedsadskillelse, synlig hastighedsmåler og et såkaldt ESP - stabiliseringssystem. 

  Forslagene til skærpede krav har været til høring nationalt og i EU. EU-reglerne har medført en forlænget indsigelsesperiode, hvor det ikke har været  tilladt at foretage sig yderligere indtil 21. oktober. På denne baggrund har Færdselsstyrelsen den 10. november afleveret en samlet redegørelse til Trafikministeriet. Trafikminister Flemming Hansen har nu godkendt Færdselsstyrelsens forslag:

  • Sikkerhedsadskillelse – kravet omfatter alle sovebusser, men med lempeligere styrkekrav for busser fra før oktober 1999. Kravet gennemføres senest den 1. februar 2005.
  • Synlig hastighedsmåler – alle sovebusser er omfattet af kravet. Kravet gennemføres senest den 1. februar 2005.
  • Et stabiliseringssystem –  den såkaldte ESP, som hindrer, at bussen skrider ud. Ikrafttræden opdeles således, at nye turistbusser skal have ESP fra den 1. juli 2005, mens datoen for andre nye busser vil blive drøftet med branchen igen.


  Disse tiltag suppleres med følgende to tiltag:

  • Alle nye turistbusser skal udstyres med advarsel mod utilsigtede vognbaneskift. Det vil Danmark forslå i EU, så snart teknologien er til rådighed.
  • Der rettes henvendelse til Kommissionen med forslag om, at direktiverne om hastighedsbegrænsere skærpes, således at hastigheden nedsættes fra 100 til 90 km/t for busser med sikkerhedsseler (busser fra efter 1.oktober 1999) og fra 100 til 80 km/t for busser uden sikkerhedsseler.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  -Jeg er tilfreds med Færdselsstyrelsens nye regler, selv om jeg kunne ønske, at EU-systemet havde muliggjort en hurtigere beslutning. Jeg tror, at de nye regler - sammen med de tiltag, som Danske Busvognmænd har taget omkring tilrettelæggelse af turene - kan skabe ramme for endnu mere sikre bustransporter. Men det kan kun blive en ramme - det afgørende er fortsat den enkelte trafikants adfærd.

  -Jeg har tillid til Færdselsstyrelsens vurdering af effekten af de nye stramninger. Men jeg vil følge branchens adfærd og egne initiativer meget tæt i den kommende tid. Hvis ikke branchen tager problemerne meget alvorligt, vil jeg uden tøven stå klar med et egentligt forbud mod sovebusser.

  Supplerende oplysninger om baggrunden for de nye regler, der forventes udstedt i denne uge, kan fås på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk, eller hos kontorchef  Ib Rasmussen, Færdselsstyrelsen, tlf 33 92 91 40.