Gå til hovedindhold

Sovebusser skal løses på EU-plan

Indhold

  Færdselsstyrelsen har mødtes med repræsentanter for Kommissionen om sovebusproblematikken den 9. december 2004.

  På mødet blev behovet for en fælles EU-regulering om anvendelse af sovebusser drøftet.

  Der var enighed om, at der stort set altid er tale om international kørsel, når sovebusser anvendes. Derfor var det mest hensigtsmæssigt med en EU-regulering.

  Derudover var Kommissionen enig i, at det var en god ide at fremme færdselssikkerheden ved at sætte hastighedsbegrænseren til en lavere hastighed på busser uden sikkerhedssele i forhold til busser med sikkerhedssele.

  Kommissionen besluttede på mødet, at igangsætte en hurtig undersøgelse af sovebusområdet i medlemslandene. Kommissionen har bedt Danmark orientere de øvrige medlemslande allerede i denne uge.

  Trafikministeren udtaler i den forbindelse:

  -Det væsentligste for mig er, at vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre, at der sker flere tragiske ulykker med sovebusser.

  -Denne sag har vist, at det ikke er nok kun at lave danske regler om sovebusser. De er beregnet til international kørsel og derfor skal der gælde de samme regler i hele EU – ellers vil reglerne bare blive omgået.

  -Vi har en god sag og jeg er tilfreds med, at Kommissionen reagerer hurtigt.

  -Det vil tage tid før en EU-regulering er på plads. Der er jo 25 medlemslande. Men det er nu engang vilkårene. I mellemtiden er det busselskabernes ansvar selv at sørge for, at når man kører med sovebus, skal den være udstyret med det korrekte sikkerhedsudstyr og  overholde hastighedsbegrænsningerne.