Gå til hovedindhold

Staten ejer Københavns Havn

Indhold

    Højesteret har i dag afsagt dom i sagen om ejerskabet til Københavns Havn, hvor det fastslås, at Københavns Havn tilhører staten. Højesteret har således stadfæstet landsrettens dom. Københavns Havn havde nedlagt påstand om, at omdannelsen af den selvejende institution Københavns Havn til et statsligt aktieselskab var i strid med Grundlovens § 73.

    Trafikminister Flemming Hansen udtaler i forbindelse med Højesterets dom:

    -Jeg er tilfreds med Højesterets klare og enstemmige dom. Det er godt, at den tvivl der har været om Københavns Havns stilling nu én gang for alle er fejet af bordet af den øverste domstol her i landet.

    -I overensstemmelse med loven om Københavns Havn A/S vil vi nu i regeringen iværksætte en proces omkring at danne en ny bestyrelse for Havnen. Dette kræver en nærmere overvejelse, og jeg vil bede den nuværende bestyrelse om at fortsætte, indtil jeg har afsluttet disse overvejelser. I den forbindelse kan jeg oplyse, at der i den kommende bestyrelse for Københavns Havn A/S ikke skal være statslige embedsmænd, hvilket svarer til den forandring, som øvrige statslige selskaber har gennemgået i den senere tid.

    -Jeg vil i den kommende tid studere dommen og dens præmisser nøje og aftale med selskabet, hvordan der iværksættes en proces omkring udbetalingen af stiftertilgodehavendet.