Staten giver en kvart milliard til ny forbindelse til Århus Havn

21. oktober 2004

Trafikminister Flemming Hansen har i dag på et møde med borgmester Louise Gade og rådmand Poul B. Skou givet tilsagn om, at regeringen vil bidrage med 250 mio. kr. til en ny forbindelse til Århus Havn.

Et bredt flertal i Århus Byråd har som led i ”Aftale om Erhvervshavnen og De bynære Havnearealer” i august 2004 indgået en aftale om de videre skridt i forbindelse med det ønskede anlæg af en tunnelforbindelse under Marselis Boulevard.

Aftalen indebærer, at der iværksættes en VVM-undersøgelse af projektet. Samtidig er der enighed om finansiering af projektet med 650 mio. kr. ved bidrag fra Århus Kommune og Århus Havn.

Århus Kommune har anslået den totale udgift ved anlæg af tunnelen samt en udbygning af tunnelens forbindelse til motorvejsnettet (Åhavevej m.v.) til ca. 900 mio. kr. Med aftalen i byrådet tager kommunen det overordnede ansvar for projektet og sikrer det fornødne beslutningsgrundlag. Det samlede yderligere finansieringsbehov vil være 250 mio. kr.

Regeringen er indstillet på at bidrag til projektet på følgende måder:

  • Finansiering af tunnelens forbindelse til Den Jyske Motorvej, herunder bl.a. den i projektet tilknyttede udvidelse af Åhavevej fra 2 til 4 spor.
  • Det er tidligere aftalt at etablere en tidssvarende baneforbindelse med større kapacitet til Århus Havn. Regeringen vil – udover de op til 65 mio. kr., der allerede er afsat i regeringens investeringsplan – bidrage med yderligere 65 mio. kr., svarende til den samlede anslåede anlægssum på 130 mio. kr. Århus Havn, som var forudsat at betale denne andel får hermed frigjort 65 mio. kr., som kan anvendes til tunnelprojektet.

Samlet er regeringen hermed indstillet på at bidrage til projektet med i alt 250 mio. kr. over projektets forventede løbetid fra 2005 til  2012.

I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

-Jeg er glad for, at staten hermed bidrager til at sikre, at dette spændende projekt kan gennemføres til gavn for Århus By, Århus Havn og de mange mennesker og virksomheder landet over, som er afhængige af god og effektiv trafikbetjening af havnen.

-Århus Byråd har for nylig sammen med Århus Havn rejst 650 mio. kr. til projektet og sikrer det fornødne faglige grundlag for projektet.

-Derfor har vi i regeringen vurderet, at der er grundlag for at yde et væsentligt bidrag til dette meget betydelige projekt.