Gå til hovedindhold

Støjdæmpende vejbelægninger afprøves ved Solrød

Indhold

  Som led i indsatsen for at reducere generne fra vejstøj langs statsvejene vil Vejdirektoratet hen over sommeren gennemføre et forsøg med udlægning af støjsvag asfalt på en godt 3 km. lang strækning af Køge Bugt Motorvejen ved Solrød.

  Der vil blive udlagt i alt fire forskellige belægningstyper på strækningen med henblik på at dokumentere de støjdæmpende effekter og – på længere sigt – belægningernes levetid.

  Det forventes, at udlægningen af de mindre støjende belægninger vil dæmpe støjen i området med 3-4 dB i forhold til den belægning, der ligger i dag og komme i alt ca. 2.000 boliger i området til gavn. En reduktion af støjen med 3 dB svarer til sammenligning til den reduktion, som en halvering af trafikken ville betyde.

  Projektet er led i den aftale om nye initiativer til støjdæmpning langs de eksisterende statsveje, som regeringen i januar i år indgik med forligspartierne bag efterårets store aftale om investeringer på trafikområdet i de kommende år – Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Jeg er glad for, at vi nu kommer i gang med dette projekt. Det vil både være til gavn for borgerne i Solrød-området og vil samtidig give os en masse ny viden, som vil forbedre grundlaget for støjbekæmpelsesindsatsen på det øvrige statsvejnet.

  -Netop dette projekt, forventer jeg også, kan blive til gavn for andre vejbestyrelser. Begrænsning af støjen ved kilden er et af de mest lovende perspektiver i indsatsen for at begrænse vejstøj. Derfor er det vigtigt, at vi får indhentet erfaringer med de nye asfalttyper, der er under udvikling. 

  Forsøget forventes at ville koste ca. 6,5 mio. kr. En nærmere beskrivelse af projektet findes på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk under ”Publikationer”.

  Øvrige oplysninger:

  Landinspektør, Christian Sauer, Vejdirektoratet, 33 41 36 80 eller fuldmægtig, Thomas Jørgensen, Trafikministeriet, 33 92 34 69