Gå til hovedindhold

Stort fald i antallet af ulykker på motorvej i første halvdel af 2004

Indhold

  En ny analyse fra Vejdirektoratet af ulykkerne fra 2. kvartal viser, at motorvejene er den vejtype, hvor trafiksikkerheden har udviklet sig mest gunstigt.

  De endelige uheldstal for første halvdel af 2004 viser, at der på landsplan er sket et fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på 9 pct. i forhold til samme periode sidste år.

  Fordelt på de forskellige vejtyper viser tallene, at der er sket et markant fald på 43 pct. i forhold til antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på motorvejene.

  Den 30. april 2004 blev den generelle hastighedsgrænse på motorvej forhø-jet til 130 km i timen.

  Forhøjelsen af hastighedsgrænsen blev ledsaget af en række kompenserende tiltag i form af bl.a. en række vejtekniske indsatser samt nye regler for brug af blink ved vognbaneskift og brug af havariblink ved standsning på motorvej.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  -Udover at bekræfte tendensen til et generelt fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, er det særlig glædeligt, at der har været et stort fald i antallet af motorvejsulykker i første halvdel af 2004 sammenlignet med samme periode året før.

  -Jeg tror, at den sikkerhedsfremmende indsats, som regeringen iværksatte forud for forhøjelsen af hastighedsgrænsen på motorvej samt den store debat om sikkerheden på motorveje generelt har været medvirkende til den meget positive udvikling i antallet af motorvejsulykker.

  Vejdirektoratets analyse indeholder de endelige tal for uheldene opdelt på transportmiddel, uheldssituationer, alder, spiritus, amter, politikredse og vejtyper.

  Vejdirektoratets analyse kan læses på: www.vejsektoren.dk.