Gå til hovedindhold

Taksterne ned på Storebælt

Indhold

  Socialdemokraterne har i dag foreslået, at taksterne på Storebæltsforbindelsen nedsættes med 25 procent.

  I den forbindelse udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Det er glædeligt – men også meget overraskende, at Socialdemokraterne nu er kommet med en melding om lavere Storebæltstakster. Det er endnu et tegn på, at Socialdemokraterne er ved at gå i panik over de udsigter, der tegner sig for dem ved det kommende Folketingsvalg.

  -De Konservative og Venstre har flere gange luftet mulighederne for lavere Storebæltstakster vedrørende Storebæltsforbindelsen. Men hidtil har Socialdemokraterne kategorisk afvist takstnedsættelser og sagt, at den sag var omfattet af forlig mellem regeringspartierne og Socialdemokraterne. Socialdemokraterne føler sig åbenbart ikke længere bundet af Storebæltsforliget.

  -I øvrigt noterer jeg mig, at Socialdemokraternes forslag er skævt, og ikke rummer den nødvendige balance mellem transportformerne. Socialdemokraterne lægger op til at øge den prisfordel, som jernbanegods allerede i dag har på Storebæltsforbindelsen i forhold til, hvad lastbilerne betaler. Det mener jeg ikke er rimeligt over for vognmændene. De skal også have glæde af en takstnedsættelse.

  -Mine embedsmænd har gennem et stykke tid sammen med Sund & Bælt arbejdet med forskellige modeller for takstnedsættelser. Dette arbejde vil nu blive færdiggjort, og jeg vil snarest fremlægge et forslag til takstjusteringer, der indeholder den rette balance mellem transportformerne.

  -Det er ligeledes afgørende, at den regionale balance i hele Danmark fastholdes i forbindelse med takstjusteringer på Storebæltsforbindelsen. Det betyder i særlig grad, at det må sikres, at færgefarten over Kattegat kan opretholdes.

   -Endelig er det afgørende, at der ikke akkumuleres ny gæld i Storebæltsforbindelsen. Det må selv Socialdemokraterne i valgkampspanik være enige i.