Terrorsikring af havne

03. marts 2004

Folketinget vedtog kort før jul en ændring af havneloven, der giver trafikministeren hjemmel til at gennemføre den internationale søfartsorganisations regler om sikring af havnefaciliteter. Det betyder, at danske havne skal være sikret mod terror efter nye internationale regler d. 1 juli 2004.

Reglerne skal konkretiseres og udmøntes i en bekendtgørelse. Trafikministeriet og Justitsministeriet har i den forbindelse haft en række drøftelser om bekendtgørelsen. Disse drøftelser er nu tilendebragt og mandag den 8. marts 2004 vil trafikministeren få bekendtgørelsen forelagt til underskrift.