Gå til hovedindhold

Togkollisionen ved Holstebro

Indhold

  I forbindelse med togkollisionen i går mellem to regionaltog ved Holstebro udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Det er en meget beklagelig togkollision, der skete i går ved Holstebro, men generelt er togsikkerheden på de danske jernbaner høj.

  -Jeg har fuld tillid til vores lokomotivførere, der hver dag transporterer de mange togpassagerer sikkert rundt i Danmark.

  -Jeg afventer nu Jernbanetilsynets rapport om kollisionen for de tekniske detaljer og for en klarlægning af årsagen til uheldet, men det ligger fast, at den strækning hvor uheldet skete, vil blive omfattet af ATC togstop.

  I forliget om jernbanesikkerhed fra november 2000 blev det bl.a. besluttet at anlægge ATC togstop på udvalgte strækninger. Der viste sig imidlertid et behov for en videreudvikling af systemet, hvilket medførte en forsinkelse af etableringen af ATC togstop. Banedanmark er i øjeblikket i gang med prøvedriften, og under forudsætning af Jernbanetilsynets godkendelse forventes ATC togstop etableret ultimo 2004 på strækningen Vejle-Struer, Odense-Svendborg, Esbjerg-Holstebro samt Århus-Grenå.

  Om tidsplanen i ATC togstop projektet udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Jeg finder det generelt ikke tilfredsstillende, at projektet er blevet forsinket. Men når det drejer sig om togpassagerernes sikkerhed, finder jeg det afgørende, at et nyt sikkerhedssystem er fuldt testet og godkendt inden et sådant system tages i brug. Systemet skal således leve op til de strenge sikkerhedsmæssige krav, der stilles. Jeg mener ikke, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at presse Banedanmark yderligere i den sag.

  -Tidsplanen for ATC togstop er i øvrigt uændret i forhold til, hvad jeg oplyste i samråd med Trafikudvalget om ATC togstop i august 2003 og senest i Banedanmarks Årsrapport 2003 fra marts i år. Der er således ikke tale om en ny forsinkelse af ATC togstop.