Gå til hovedindhold

Togtrafikken på Kystbanen udbydes

Indhold

  Regeringen indgik i november 2003 en jernbanerammeaftale med Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Det Radikale Venstre, hvor det blandt andet blev aftalt, at der i perioden 2005-2014 skulle udbydes mindst en tredjedel af trafikken på følgende banestrækninger:

  • Kystbanen
  • Nordvestbanen, Østerport-København-Kalundborg
  • Sydbanen, Østerport-Ringsted-Nykøbing F-Rødby/Gedser
  • Regionaltrafikken Østerport-Roskilde-Ringsted
  • Lille Syd, Roskilde-Køge-Næstved
  • Svendborgbanen, Odense-Svendborg
  • Regionaltrafikken Odense-Fredericia
  • Regionaltrafikken Tinglev-Padborg
  • Grenaabanen
  • Regionaltrafikken på Aalborg Nærbane, Skørping-Lindholm.

  Trafikminister Flemming Hansen har nu aftalt med partierne bag trafikaftalen, at den første strækning, der skal udbydes skal være Kystbanen inkl. trafikken over Øresund til Sverige. I Danmark udbydes således i alt ca. 4,4 mio. togkilometer årligt, og sammen med den øvrige Øresundstrafik kommer udbudet til at omfatte mindst 10,8 mio. togkilometer. Udbudet vil blive tilrettelagt sammen med de svenske myndigheder - Skånetrafikken – der også udbyder deres del af togtrafikken over Øresund. Det vil dermed være hele det sammenhængende trafiksystem fra Helsingør over København og Øresund til en række destinationer i Skåne, der vil blive udbudt på én gang. Driften af den udbudte trafik vil blive påbegyndt i juni 2008. I Danmark vil Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger have ansvaret for at udbyde trafikken og herunder have kontakten til den svenske udbudsmyndighed.

  Samtidig er der aftalt to andre jernbaneinitiativer i Hovedstadsområdet. Parterne er således enige om, at den fremtidige udbygning af banekapaciteten mellem København og Ringsted har væsentlig betydning for den mulige fremtidige togbetjening af Hovedstadsområdet. Derfor ønsker man at fremrykke analysen af de mulige modeller til udbygning af banekapaciteten mellem København og Ringsted, således den afsluttes til 1. juli 2005. Samtidig er parterne enige om, at den planlagte sporombygning på Kystbanen i 2008-9 skal fremrykkes, således at den er afsluttet inden den 1. juni 2008.

  Beslutningen om i første omgang at udbyde Kystbanen bygger på en analyse af fordele og ulemper ved at udbyde de strækninger, der er omfattet af trafikaftalen fra november 2003. Analysen er udarbejdet af Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger og kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk. Det fremgår heraf bl.a., at en af fordelene ved at udbyde trafikken på Kystbanen frem for andre strækninger er, at der i høj grad er tale om et isoleret togsystem, der er let at udskille fra den øvrige togtrafik på Sjælland.

  I den anledning udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Jeg mener, det er en helt rigtig beslutning af udbyde trafikken på Kystbanen. Med et koordineret dansk/svensk udbud giver vi muligheden for en forenkling af trafikken på Kystbanen og over Øresund, der kan medvirke til at øge regulariteten på Kystbanen. Samtidig understøttes den fortsatte integration af Øresundsregionen.

  -De overordnede erfaringer fra det første udbud i Midt- og Vestjylland har vist os, at udbudsinstrumentet er et effektivt middel til at sikre en fortsat effektiv udnyttelse af de godt 4 mia. kr., vi årligt bruger på togtrafik.

  -Vi vil selvfølgelig tage ved lære af både de positive og mindre positive erfaringer fra det første udbud. Selv om der her var startproblemer, har driften efterfølgende været meget tilfredsstillende.

  -Jeg mener, at spørgsmålet om udbygningen af banekapaciteten vest for København er meget centralt for den løbende forbedring af togbetjening i Hovedstadsområdet. På denne baggrund hilser jeg det velkommen, at der nu er enighed om at søge den igangværende strategianalyse af de mulige modeller til udbygning af banekapaciteten mellem København og Ringsted fremrykket, således den afsluttes til 1. juli 2005. Det er aftalt blandt forligspartierne, at det inden for 3 måneder efter analysens færdiggørelse skal tilstræbes, at der bliver truffet beslutning om strategi for den fremtidige kapacitetsudbygning på strækningen.