Gå til hovedindhold

Trafikminister Flemming Hansens kommentar til artikel i Politiken ”Tårnby truet af metro-gæld”

Indhold

  Det fremgår af en artikel i Politiken i dag, at Tårnby Kommune skal betale Københavns Amts gæld i Østamagerbaneselskabet.

  I den forbindelse udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Jeg vil gerne begynde med at understrege, at det er min opfattelse, at Tårnby Kommune ikke skal overtage Københavns Amts opgaver vedr. Østamagerbaneselskabet eller hele amtets gæld vedr. Østamagerbaneselskabet.

  -Som bekendt er der endnu ikke taget stilling til den konkrete fordeling af aktiver og passiver efter kommunalreformen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet principper for, hvordan aktiver og passiver skal fordeles i forbindelse med opgaveflytninger i henhold til kommunalreformen og fastlagt en procedure for denne fordeling, men processen er ikke gået i gang.

  -Der er desuden endnu ikke i forbindelse med kommunalreformen taget stilling til fordeling af opgaverne vedr. Metroen. Det skyldes, at  regeringen har lagt op til, at spørgsmålet om en Metrocityring forhandles sammen med spørgsmålet en ny organisering af Ørestadsselskabets opgaver. I den forbindelse vil der naturligvis også kunne tages stilling til spørgsmålet om den fremtidige varetagelse af Østamagerbaneselskabets opgaver og i forlængelse heraf fordeling af selskabets aktiver og passiver.

  -En ny organisering af Ørestadsselskabets opgaver  vil selvfølgelig  kræve en forelæggelse for Folketinget i form af en ændring af Ørestadslovgivningen. Jeg har jo tidligere meldt ud, at inden jeg kan fremlægge et lovforslag om en ny organisering vedr. Metroen og en Cityring vil spørgsmålet blive forhandlet med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og partierne bag det nuværende lovgrundlag.

  -Jeg er overbevist om, at der i den kommende tid kan findes en samlet fornuftig løsning på spørgsmålet om fordeling af Østamagerbaneselskabets gæld.