Trafikminister Flemming Hansens kommentarer til ændringerne i Øresstadsselskabet

27. september 2004

Bestyrelsen for Ørestadsselskabet har i dag udpeget næstformanden i selskabets bestyrelse, overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, til administrerende direktør.

Trafikminister Flemming Hansen, som er på tjenesterejse i udlandet, udtaler på den baggrund:

-Jeg er af formanden for ØSS´s  bestyrelse, Henning Christophersen, blevet informeret om udpegningen af Jens Kramer Mikkelsen til administrerende direktør for ØSS. Jeg tager beslutningen til efterretning og finder i øvrigt, at der er tale om en fornuftig beslutning. Jens Kramer Mikkelsen har som bestyrelsesmedlem fulgt selskabet gennem flere år og har demonstreret stor indsigt i selskabets mangeartede aktiviteter.

-Jeg noterer mig med tilfredshed, at den hidtidige administrerende direktør, Anne-Grethe Foss, fortsætter som viceadministrerende direktør.

-Jeg vil omgående indkalde den politiske følgegruppe for ØSS med henblik på, at bestyrelsesformanden nærmere kan redegøre om baggrunden for den trufne beslutning.