Trafikminister Flemming Hansens kommentarer til Rigsrevisionens rapport om Ørestadsselskabet

05. november 2004

-Jeg har modtaget Rigsrevisionens beretning og tager konklusionerne til efterretning.

-Jeg er helt enig med Rigsrevisionen i, at Ørestadsselskabets låneramme er meget skrøbelig, og at spørgsmålet om indtægtdeling er af afgørende betydning for lånerammen. Det fremgår også klart og tydelig af det aktstykke som jeg fremsendte til Finansudvalget i august i år, og som Finansudvalget har tiltrådt. Det bør ikke komme som en overraskelse for nogen politiker, der beskæftiger sig indgående med Metroen.

-Det bør ej heller komme som er overraskelse, at der er usikkerhed om passagertallet – det fremgår også tydeligt af aktstykket. Jeg har imidlertid noteret mig, at Rigsrevisionens finder det tilfredsstillende, at Ørestadsselskabet anvender en anerkendt trafikmodel som grundlag for selskabets passagerforventninger. Det er derfor mit håb og klare forventning, at Metroens meget flotte driftsstabilitet med tiden vil overbevise flere rejsende om at benytte Metroen. 

-Jeg har i særlig grad noteret mig, at Rigsrevisionen er enig med mig i at lånerammestyringen ikke er et hensigtsmæssigt styringsinstrument. Bl.a. ud fra den vurdering igangsatte jeg tidligere på året sammen med Københavns Kommune en analyse ved KPMG om de styringsmæssige rammer for Ørestadsselskabets opgaver.

-For nylig offentliggjorde regeringen i forlængelse heraf sit forslag til en samlet løsning vedr. en Cityring og selskabets struktur og styringsmæssige rammer, som nu skal forhandles med kommunerne og Folketingets partier.

-Jeg ser frem til konstruktive drøftelser med partierne om nye og bedre rammer for at finansiere, bygge og drive Metro i Hovedstaden.

-Endelig vil jeg gerne have lov til også at udtrykke min tilfredshed med, at den i pressen forventede kritik af Ørestadsselskabets kontraktstyring kan afvises så klart med Rigsrevisionens nye beretning.