Trafikministeren kommenterer Ørestadsselskabets behov for en lånerammeforhøjelse

18. august 2004

Ørestadsselskabet har i dag meddelt offentligheden, at Ørestadsselskabets bestyrelse har besluttet at ændre forventningerne til selskabets likviditetsforbrug i det kommende år, således at der er behov for en udvidelse af lånerammen med 1,5 mia. kr. til 15 mia. kr.

Ørestadsselskabet og Trafikministeriet varslede allerede i marts måned i år Folketingets Finansudvalg om, at det var overvejende sandsynligt, at Ørestadsselskabet ville få behov for en udvidelse af lånerammen.

Trafikministeren udtaler:

-Det er beklageligt – men ingen overraskelse – at Ørestadsselskabet nu har behov for en lånerammeforhøjelse. Jeg har noteret mig dette, og vil nu fremsende en anmodning til Folketingets Finansudvalg om en udvidelse af lånerammen. Jeg har forstået, at Københavns Kommune ligeledes vil anmode kommunens økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen om en lånerammeforhøjelse.

-Jeg har noteret mig, at Ørestadsselskabet har nedjusteret forventningen til, hvor hurtigt passagererne vænner sig til Metroen. Jeg har samtidig noteret mig, at Ørestadsselskabet nu har fokus rettet mod at søge potentielle nye kunder til Metroen.