Trafikministeren og overborgmesteren offentliggør tanker om ændring af rammerne for Ørestadsselskabet

09. marts 2004

Trafikministeren meddelte i december måned 2003, at Trafikministeriet og Københavns Kommune vil igangsætte et arbejde vedr. en eventuel ændring af de styringsmæssige rammer for Ørestadsselskabet. Ejerne af Ørestadsselskabet var enige om, at den nuværende lånerammestyring ikke længere er tidssvarende, efter at Ørestadsselskabet gradvist er overgået til en driftsfase.

Arbejdet vedrørende rammerne for Ørestadsselskabet er nu igangsat. Trafikministeren og overborgmesteren har i den forbindelse drøftet, at det kan være hensigtsmæssigt at belyse en ændring af de styringsmæssige rammer, så de er tilrettelagt præcist  på de ret forskellige opgaver der er tilknyttet metrodrift og arealudvikling.

Trafikministeren udtaler i den anledning:

-Det er eksempelvis værd at overveje, hvorvidt rammerne for metrodriften skal tilpasses de rammer, som staten har haft så stor succes med fra DSB, hvor virksomhedens daglige ledelse kan fokusere på driftsopgaven og kundernes behov, og hvor den politiske styring sker via en trafikkontrakt, der beskriver de politiske krav.

Overborgmesteren udtaler:

-Det er et vigtigt hensyn, at rammerne omkring arealudviklingen sikrer den rette sammenhæng til den kommunale planproces, således at de politiske ønsker til udviklingen af Ørestaden fortsat gør sig gældende. 

Begge understreger vigtigheden af, at eventuelle nye styringsrammer sikrer gennemsigtighed i Ørestads- og Metroprojektets økonomi. Det understreges desuden, at overvejelserne ikke skal ses som en kritik af Ørestadsselskabets ledelse som har gjort et stort stykke arbejde med at etablere Metroen og den nye Ørestad.